Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán – THPT Trần Văn Quan 2019: Hình đa diện nào dưới đây có số mặt đối xứng nhiều nhất?

Sở GD & ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu, trường THPT Trần Văn Quang tổ chức kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12, đề thi gồm 25 câu – có đáp án chi tiết.

Câu 1: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hãy chọn mệnh đề đúng

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (1;5)

B. Hàm số đạt GTLN bằng 5 khi x = 1

C. Hàm số đạt giá trị cực tiểu bằng -1

D. Đồ thị hàm số có điểm cực đại (1;5)

Câu 2: Các khoảng nghịch biến của hàm số x³ – 3x – 1 là:

A. (1;1)     B. (1; +∞)       C. (-∞; -1)     D. (-1; +∞)

Câu 3: Hình đa diện nào dưới đây có số mặt đối xứng nhiều nhất?

A. Tứ diện đều     B. Bát diện đều     C. Hình hộp chữ nhật    D. Lăng trụ lục giác đều

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4: Thể tích khối lập phương có cạnh 2a bằng

A. 8a³     B. 2a³        C. a³         D. 6a³

Câu 5: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số luôn nghịch biến trên R

B. Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞; 2) và (2; +∞)

D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞;-2) và (-2;+∞)

Câu 6: Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán – THPT Trần Văn Quan 2019

 

Advertisements (Quảng cáo)