Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 2 lớp 11

Kiếm tra 45 phút kì II Vật Lý khối lớp 11 Sở Bình Thuận

SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN

KIỂM TRA HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2014-2015

MÔN: Vật lý – Khối 11 (chương trình cơ bản)

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: 2 điểm
Thế nào là hiện tượng phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần.
Áp dụng: Chiếu một tia sáng từ môi trường trong suốt có chiết suất n = √2 ngoài không khí với góc tới i = 60°. Hãy cho biết lúc này có tia khúc xạ không? Vì sao?

Câu 2: 2,5điểm
Cho 2 dây dẫn thẳng dài vô hạn chạy cùng chiều, đặt vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại 2 điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không. Dòng điện qua dây dẫn có cường độ I1 = 10A và I2 = 20A.
1. Xác định cảm ứng từ tổng hợp do I1 và I2 gây ra tại C cách A là 10cm, cách B là 5cm.
2. Tại C đặt dòng điện thẳng dài I3 = 10A ngược chiều I1. Tính độ lớn lực tổng hợp do 2 dòng điện I1 và I2 tác dụng lên 2m chiều dài của dây I3

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3: 2 điểm

Một ống dây hình trụ có  chiều dài l = 50cm, tiết diện S = 10cm2 gồm 1000 vòng dây. Biết lõi của ống dây là không khí.

Advertisements (Quảng cáo)

1. Xác định độ tự cảm của ống dây.

2. Cho dòng điện chạy qua ống dây, dòng điện tăng từ 0 đến 5A trong thời gian 0,01s. Xác định độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây.

Câu 4: 3,5 điểm

Vật sáng AB bằng 2cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 40cm, cách thấu kính một khoảng 50cm.

1.Xác định vị trí, tính chất và độ lớn ảnh A’B’ của AB qua thấu kính. Vẽ hình.

2. Để thấu kính cố định, phải tịnh tiến AB dọc theo trục chính như thế nào để ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là ảnh thật, nhỏ hơn AB và cách AB một khoảng 250cm.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Advertisements (Quảng cáo)