Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Thi học kì 1 môn Văn lớp 11 trường THPT Tôn Đức Thắng năm 2019: Hãy viết một đoạn văn ngắn bàn về ý nghĩa của lối sống chân thật

CHIA SẺ

Phân tích bi kịch tha hóa của nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao.; Hãy viết một đoạn văn ngắn bàn về ý nghĩa của lối sống chân thật … trong Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 11 trường THPT Tôn Đức Thắng năm 2019

Đề bài

I.Đọc hiểu văn bản (3.0 điểm) (ID: 379400)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Cầm bút lên định viết một bài thơ

Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo

Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo

Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người…

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ

Đâu là cha, là mẹ, là thầy…

Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…

Biết bao giờ con lớn được,

Thầy ơi! Con viết về thầy, lại “phấn trắng”, “bảng đen”

Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…

Những con chữ đều đều xếp thẳng

Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người…

[…]

Có những điều vô cùng giản dị

Sao mãi giờ con mới nhận ra…

(Không đề – Nguyễn Thị Chí Mỹ)

Câu 1 (1.0 điểm): Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Phương thức biểu đạt chính là gì? (nhận biết)

Câu 2 (1.0 điểm): Xác định 1 biện pháp tu từ được sử dụng trong những câu thơ sau và nêu hiệu quả nghệ thuật của nó:

Thầy ơi! Con viết về thầy, lại lại “phấn trắng”, “bảng đen”

Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…

Những con chữ đều đều xếp thẳng

Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người… (thông hiểu)

Câu 3 (1.0 điểm): Theo anh chị, nhà thơ đã nhận ra điều gì qua 2 câu thơ sau:

Có những điều vô cùng giản dị

Sao mãi giờ con mới nhận ra… (thông hiểu)

II.Tạo lập văn bản (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): (ID: 379409) (vận dụng cao)

Từ nội dung của văn bản phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 120 chữ) bàn về ý nghĩa của lối sống chân thật.

Câu 2 (5.0 điểm): (ID: 379410) (vận dụng cao)

Phân tích bi kịch tha hóa của nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao.