Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Văn trường THPT Bàn Tân Định năm 2019: Viết một đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về vai trò của người phụ nữ xưa và nay?

CHIA SẺ

Phân tích bi kịch cự tuyệt quyền làm người của nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao.  … trong Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Văn trường THPT Bàn Tân Định năm 2019

Đề bài 

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi ở dưới:

Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên, hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng, mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:
Có chồng hờ hững cũng như không!

Câu 1: Xác định tên tác giả và bài thơ

Câu 2: Xác định nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ

Câu 3: Xác định nội dung chính của bài thơ

Câu 4: Viết một đoạn văn ngắn không quá 200 chữ nêu suy nghĩ của em về vai trò của người phụ nữ xưa và nay?

II. LÀM VĂN 

Phân tích bi kịch cự tuyệt quyền làm người của nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao.