Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Kiểm tra chất lượng môn Sinh lớp 11 cuối học kì I:...

Kiểm tra chất lượng môn Sinh lớp 11 cuối học kì I: 10 câu trắc nghiệm và 6 bài tập

CHIA SẺ

Kính gửi thầy cô và toàn thể các em học sinh lớp 11 trên cả nước đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh mới nhất do Dethikiemtra.com tổng hợp.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017-2018

MÔN : SINH HỌC LỚP 11

Thời gian làm bài 45 phút.

Họ, tên thí sinh:……………………………………

Số báo danh:…………………………………………

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

1. Hai loại hướng động chính là

A. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hướng động âm (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích).

B. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nước) và hướng động âm (sinh trưởng hướng tới đất).

C. hướng động dương (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hướng động âm (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích).

D. hướng động dương (sinh trưởng hướng về phía có ánh sáng) và hướng động âm (sinh trưởng về trọng lực).

2. Dạ dày 4 ngăn có ở những động vật ăn thực vật nào?

A. Chuột, cừu, dê.          B. Hươu, thỏ, nai.               C. Trâu, bò, dê.                D. Ngựa, trâu, bò.

3. Ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng?

A. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.

B. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hoa tuylip nở ở nhệt độ 25-300C.

C. Lá cây trinh nữ cụp lại khi có va chạm cơ học.

D. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí khổng đóng mở.

4. Vì sao ở cá nước chảy từ miệng qua mang theo một chiều?

A. Vì nắp mang chỉ mở một chiều.

B. Vì cá bơi ngược dòng nước.

C. Vì quá trình thở ra và vào diễn ra đều đặn.

D. Vì cửa miệng, thềm miệng và nắp mang hoạt động nhịp nhàng.

5. Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn?

A. Vì chi ếch có màng, vừa bơi, vừa nhảy được ở trên cạn.

B. Vì nguồn thức ăn ở hai môi trường đều phong phú.

C. Vì da luôn cần ẩm ướt.

D. Vì hô hấp bằng da và bằng phổi.

 6. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng

A. điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn.

- Quảng cáo -

B. làm tăng hay giảm hoạt động trong cơ thể để đưa môi trường trong về trạng thái cân bằngvà ổn định.

C. tiếp nhận kích thích từ môi trường và hình thành xung thần kinh.

D. tác động vào các bộ phận kích thích dựa trên tín hiệu thần kinh và hoocmôn.

7. Cây non mọc thẳng, cây khoẻ, lá xanh lục do điều kiện chiếu sáng như thế nào?

A. Chiếu sáng từ nhiều hướng.

B. Chiếu sáng từ một hướng.

C. Chiếu sáng từ ba hướng.

D. Chiếu sáng từ hai hướng.

8. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?

A. Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn.

B. Manh tràng phát triển.

C. Ruột ngắn.

D. Ruột dài.

9. Ý nào sau đây không phải là ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn?

A. Máu đến các cơ quan nhanh nên đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất.

B. Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng.

C. Máu giàu O2 được tim bơm đi tạo áp lực đẩy máu đi rất lớn.

D. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa hơn.

10. Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.

C. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.

 II.PHẦN TỰ LUẬN (6điểm)

1. Nêu các hình thức hô hấp ở động vật.

2. Cho biết hệ tuần hoàn của các động vật (trùng biến hình, cá mè, cá sấu, châu chấu, sư tử) thuộc dạng nào?

3.Bắt giun để lên mặt đất khô ráo, giun sẽ nhanh bị chết. Vì sao?

4. Hướng động là gì? Căn cứ vào tác nhân kích thích, hướng động có những dạng nào?

5. Vì sao lá cây trinh nữ cụp lại khi có va chạm cơ học?

6. Cho biết ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở.