Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đề kiểm tra học kì 1 môn Sử, Địa lớp 11 Sở...

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sử, Địa lớp 11 Sở GD & ĐT Gia Lai năm 2015

CHIA SẺ

Thầy cô và các em tham khảo Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Lịch Sử, Địa Lý lớp 11 của trường THPT YALY – Sở GD & ĐT Gia Lai ra đề năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 60 phút. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

Trường THPT YALY

Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Lịch Sử – Địa Lý lớp 11

Thời gian làm bài 60 phút

A. ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ 11

1. ( 4 điểm):

Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của Cách Mạng tháng Mười Nga? So sánh điểm khác nhau giữa cách mạng tháng Mười với các cuộc cách mạng tư sản trước đó?

2. (3 điểm):

Nội dung, kết quả, ý nghĩa chính sách kinh tế mới của Lênin. Những bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay?

3. ( 3 điểm):

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933: Nguyên nhân, đặc điểm, hậu quả.B.ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ 11

1. (3 điểm)

- Quảng cáo -

Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kì.

2. (2 điểm):

Dân số tăng nhanh ảnh hưởng gì đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và môi trường.

3. (3 điểm): Dựa vào bảng số liệu sau: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển

Năm

1990 1998 2000

2004

Tổng nợ

1310 2465 2498

2724

a) Anh chị hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm.

b) Rút ra nhận xét và giải thích.

4. (2 điểm)

Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU.

Chúc các em làm bài tốt