Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3 Trường THCS Húc Nghì tổ chức thi kì 1 Toán 3 có...

Trường THCS Húc Nghì tổ chức thi kì 1 Toán 3 có đáp án

CHIA SẺ

Phụ huynh và các em tham khảo Thi – kiểm tra kì 1 Toán lớp 3 có đáp án chi tiết trường THCS Húc Nghì – TPHCM ra đề năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 40 phút.

I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (1,0 đ).    5m 5cm = ………………. cm

A. 55               B. 505               C. 550

Câu 2. (1,0 đ)  Chữ số 1 trong số 198 thuộc hàng nào?

A. Hàng trăm    B. Hàng chục                 C. Hàng đơn vị

Câu 3. (1,0 đ)    Kết quả của phép chia 270 : 9 là:

A. 03            B. 230               C. 30                 D. 32

Câu 4. (1,0 đ)   Nối kết quả với phép tính thích hợp:

A.600

1.35 x 3

B.241

2. 618 – 18

C.951

3. 482 : 2

D.105

4. 535 + 416

Câu 5. (1,0 đ)     Hình bên có số góc vuông là :

2015-12-20_114546

A. 1 góc vuông

B. 2 góc vuông

C. 3 góc vuông

II. Tự luận

Câu 6: (1 điểm)  Tính nhẩm:

a) 7 x 5 =          b) 72 : 9 =       c) 4 x 3 =     d) 18 : 3 =

Câu 7: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:

543 + 237

648 – 36 306 x 2

730 : 5

Câu 8: (2 điểm) Một cửa hàng  buổi sáng bán được 52 kg gạo, buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng 9 kg gạo. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 3

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Quảng cáo

Quảng cáo

1

A

1,0 điểm

2

A 1,0 điểm

3

C

1,0 điểm

5

B

1,0 điểm

Câu 4:  Nối đúng 4 kết quả được 1 điểm.

A. 600

 A —> 2

1. 35 x 3
B. 241

 B —-> 3

2. 618 – 18
C. 951

 C —-> 4

3. 482 : 2
D. 105

 D —-> 1

4. 535 + 416

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 6: (1 điểm)Tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm

35

8 12

6

Câu 7: (2 điểm)Tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm

780

612 612 146

Bài 8: (2 điểm)

Viết lời giải (có thể lời giải khác) đúng: 0,5 điểm

Làm đúng phép tính: 1,0 điểm

Viết đúng đáp án: 0,5 điểm

 Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được là:

52 + 9 = 61 (kg)

Cả ngày cửa hàng bán được là:

52 + 61 = 113 (kg)

Đáp số: 113 ki lô gam gạo

*Lưu ý: – Tùy vào đặc điểm của lớp mình mà GV có thể linh hoạt khi chấm bài!

Quảng cáo

CHIA SẺ