Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Đề thi kì 1 toán 7 có đáp án Phòng GD &...

Đề thi kì 1 toán 7 có đáp án Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm 2015

CHIA SẺ

Thầy cô và các em tham khảo Đề thi học kì 1 Toán lớp 7 có lời giải chi tiết của Phòng GD & ĐT Võ Nhai năm học 2015 – 2016. Đề thi gồm 5 câu. Thời gian làm bài 90 phút.

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

2015-12-20_093905

2015-12-20_093916

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:

2015-12-20_093928

b) 3,2.x + (-1,2)x + 2,7 = -4,9

Bài 3: (1 điểm)  Cho hàm số:  2015-12-20_093950

Hãy tính:  f(0); f(1); f(1/2); f(- 2) ?

Bài 4: (1,5 điểm)

Ba người A, B, C góp vốn kinh doanh theo tỉ lệ 3, 5, 7. Biết tổng số vốn của ba người là 105 triệu đồng. Hỏi số tiền góp vốn của mỗi người là bao nhiêu ?

Bài 5: (3 điểm)  Cho ΔABC, vẽ điểm M là trung điểm của B
C.Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD.

a. Chứng minh: ΔABM = ΔDCM

b. Chứng minh:  AB // DC

c. Kẻ BE ⊥ AM ( E ∈ AM) , CF ⊥ DM (F ∈ DM) . Chứng minh: M là trung điểm của EF.


PHÒNG GD & ĐT VÕ NHAI

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TOÁN 7

BÀI 1:   (2đ)

2015-12-20_094928
0,5 điểm
2015-12-20_095033
0,5 điểm
2015-12-20_095218
1 điểm

Bài 2. 

2015-12-20_095407
câu a 1 điểm

b) 3,2x + (-1,2)x + 2,7 = -4,9

[3,2 + (-1,2)]x = -4,9 – 2,7       (0,5)

2x = -7,6

x = (-7,6)/2

x = 3,8          (0,5)

Bài 3. 

Cho hàm số: y = f(x) = 2x + 1/2     (0,25)

Tính được:

2015-12-20_095845
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

2015-12-20_100007

Bài 4:

Quảng cáo

Quảng cáo

– Gọi a, b, c theo thứ tự là số tiền góp vốn của ba người A, B, C.

– Lập được: a + b + c = 105  và 2015-12-20_100210

– Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

2015-12-20_100602
0,5 điểm

– Tính được: a = 21; b = 35; c = 49

– Trả lời: Vậy: Người A góp vốn 21 triệu

Người B góp vốn 35 triệu

Người C góp vốn 49 triệu (0,5đ)

Bài 5. 

2015-12-20_100918

a)

Xét ΔABM và ΔDCM  có:

MB = MC (gt)

∠AMB = ∠DCM (đối đỉnh)

MA = MD (gt)

Vậy ΔABM = ΔDCM (c-g-c) (1điểm)

b)

Từ ΔABM = ΔDCM (chứng minh câu a)

Suy ra: ∠ABM = ∠ DCM (hai góc tương ứng)

Mà hai góc ∠ABM và ∠DCM ở vị trí so le trong

Vậy AB // DC   (0,5)

c)

Xét ΔBEM và ΔCFM (∠E = ∠F = 90º)

Có: MB = MC (gt)

∠AMB = ∠DMC (đối đỉnh)

Do đó: ΔBEM = ΔCFM (cạnh huyền-góc nhọn)

Suy ra: ME = MF (hai cạnh tương ứng)

Vậy M là trung điểm của EF (1điểm)

Quảng cáo

CHIA SẺ