Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 11 – THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam 2019: Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Có bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số đã cho?

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam gồm 10 câu trắc nghiệm và 3 bài tự luận cụ thể:

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng 4 phương tiện khác nhau. Từ tỉnh B đến tỉnh C có thể đi bằng 3 phương tiện khác nhau. Có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A qua tỉnh B và sau đó đến tỉnh C?

A. 7             B. 12         C. 4          D. 3

Câu 2: Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Có bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số đã cho?

A. 120          B. 48           C. 100       D. 60

Câu 3: Trong một hộp có 5 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi. Xác suất để 2 viên bi lấy ra có cùng màu là:

A. 4/9           B. 4/20           C. 5/9         D. 1/2

Câu 7: Một đề trắc nghiệm có 50 câu hỏi gồm 20 câu mức độ nhận biết, 20 câu mức độ vận dụng và 10 câu mức độ vận dụng cao. Xác suất để bạn An làm hết 20 câu mức độ nhận biết là 0.9; 20 câu mức độ vận dụng là 0.8 và 10 câu mức độ vận dụng cao là 0.6. Xác suất để bạn An làm trọn vẹn 50 câu là:

Advertisements (Quảng cáo)

A. 0.432         B. 0.008          C. 0.228       D.1

Bài 1: (3 điểm) a, Cho 5 viên bi xanh và 3 viên bi trắng. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các bi này thành một hàng trong từng trường hợp sau:

i) 5 viên bi xanh khác nhau và 3 viên bi trắng cũng khác nhau.

i)) 5 viên bi xanh khác nhau và 3 viên bi trắng giống nhau

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3: (thưởng điểm) Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi độc lập. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án trả lời trong đó có 1 đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0.2 điểm, câu trả lời sai được 0 điểm. Học sinh A làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên câu trả lời cho tất cả 50 câu hỏi. Biết xác suất làm đúng k câu của học sinh A đạt giá trị lớn nhất. Tìm k và số điểm học sinh A đạt được khi đó.

 

Advertisements (Quảng cáo)