Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lý lớp 11 trường THPT Trần Văn Quan 2019: Về sự tương tác điện, nhận định nào dưới đây là không đúng?

Trường THPT Trần Văn Quan tổ chức kiểm tra kiến thức 8 tuần học kì 1 năm học 2019 – 2020 môn Lý lớp 11, đề thi gồm 2 phần và có đáp án cụ thể như sau:

I. Phần trắc nghiệm

Câu 2: Tụ điện là hệ thống gồm hai vật

A. đặt gần nhau và ngăn cách nhau bởi một lớp cách điện.

B. dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bởi một lớp cách điện.

C. dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.

D. dẫn đặt cách nhau một khoảng rất lớn.

Câu 3: Hai điện tích điểm cùng độ lớn điện tích là 10^-6 C đặt trong chân không, để lực tương tác tĩnh điện giữa chúng bằng 10^-3 thì chúng phải đặt cách nhau

A. 3m. B. 30m. C. 9m. D. 90m.
Câu 4: Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.

B. cường độ của điện trường.

C. hình dạng của đường đi.

Advertisements (Quảng cáo)

D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.

Câu 5: Đặt một điện tích thử -1μc tại một điểm trong một điện trường đều, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là:

A. 1000 V/m từ trái sang phải.    B. 1000V/m từ phải sang trái.
C. 1 V/m từ trái sang phải.         D. 1 V/m từ phải sang trái.

Câu 6: Về sự tương tác điện, nhận định nào dưới đây là không đúng?

A. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.

B. Các điện tích khác dấu thì hút nhau.

C. Hai thanh nhựa giống nhau, sau khi cọ xát với len dạ, nếu đưa lại gần thì chúng sẽ hút nhau.

D. Hai thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào lụa, nếu đưa lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 7: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 2μC từ A đến B là 4.mJ UAB bằng

A. 2V.        B. 2000V.          C. – 8V.         D. – 2000V.

Câu 8: Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho

A. khả năng tác dụng lực của điện trường.

B. phương chiều của cường độ điện trường.

C. khả năng sinh công của điện trường.

D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.

Câu 9: Điện thế tại điểm M là V M = 9V, tại điểm N là V N = 12V, tại điểm Q là V Q = 6V. Phép so sánh nào dưới đây sai?

A. UMQ < UQM                B. UMN = UQM

C. UNQ > UMQ                 D. UNM > UQM

Advertisements (Quảng cáo)