Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán – THPT Nguyễn Công Trứ 2019: Cho mệnh đề sau: “Tất cả các số nguyên tố đều là số lẻ” Mệnh đề này đúng hay sai? Hãy viết mệnh đề phủ định của mệnh đề đó

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019 – 2020 của trường THPT Nguyễn Công Trứ, có đáp án được cập nhật chi tiết: 

Câu 1: (0.5 điểm)

Cho mệnh đề sau: “Tất cả các số nguyên tố đều là số lẻ”

Mệnh đề này đúng hay sai? Hãy viết mệnh đề phủ định của mệnh đề đó.

Câu 2: (1 điểm)

a, Dùng kí hiệu ∃ để viết mệnh đề sau: “Có số tự nhiên n thỏa mãn: (n^4 – 2n² + 7) chia hết cho 10”

b, Dùng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu mệnh đề sau:

“Nếu ABCD là hình thoi thì hai đường chéo của nó vuông góc với nhau”.

Câu 6: (1 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

Cho hàm số y = 2x² – 5x + 2 có đồ thị là một parabol (P). Hãy xác định tọa độ đỉnh của parabol (P) và tọa độ giao điểm của (P) với trục hoành.

Câu 7: (1 điểm)

Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số f(x) = x^2019 + 2019x trên R

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Toán – THPT Nguyễn Công Trứ 2019

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)