Trang Chủ Lớp 12 Khảo sát chất lượng lớp 12

Đề KSCL đầu năm lớp 12 môn Toán 2019 – THPT Lý Nhân Tông: Mệnh đề nào dưới đây đúng? Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và có giá trị nhỏ nhất bằng -3

Các em cùng nhau thử sức với đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lần 1 năm học 2019 – 2020 của trường THPT Lý Nhân Tông, Sở GD & ĐT Bắc Ninh.

Câu 14: Chọ khẳng định Sai. Trong một khối đa diện

A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất 3 mặt

B. Mỗi cạnh của khối đa diện là cạnh chung của đúng 2 mặt

C. Mỗi cạnh có ít nhất 3 cạnh

D. Hai mặt bất kì luôn có ít nhất một điểm chung.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số chỉ có giá trị nhỏ nhất không có giá trị lớn nhất

Advertisements (Quảng cáo)

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và có giá trị nhỏ nhất bằng -3

C. Hàm số có một điểm cực trị

D. Hàm số có hai điểm cực trị

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)