Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11

Phát triển ở thực vật có hoa (Bài 1,2,3,4 trang 146 SGK môn sinh 11)

Bài 36 chương 3 Sinh 11 –  Giải bài 1,2,3,4 trang 146 SGK :  Phát triển ở thực vật có hoa.

Bài 1: Phát triển của thực vật là gì?

Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).


Bài 2: Lúc nào thì cây ra hoa?

Cây ra hoa khi đã có các điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tuỳ thuộc vào giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyển hoá từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái sinh dưỡng hình thành hoa.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3: Đặc điểm ra hoa ở thực vật I năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:

a. Chiều cao của thân.                                            b. Đường kính gốc.

c. Theo số lượng lá trên thân.                          d. Cả a, b,c đúng.

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án đúng: C) Theo số lượng lá trên thân.


Bài 4: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

a. Diệp lục b.                                 b. Carôtenôit.

c. Phitôcrôm.                              d. Diệp lục a, h và phitôcrôm.

Đáp án đúng: C.Phitôcrôm.

Advertisements (Quảng cáo)