Trang Chủ Lớp 10 Khảo sát chất lượng lớp 10

Đề khảo sát kiến thức đầu năm môn Địa lớp 10 – THPT Liễn Sơn 2019: Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta

CHIA SẺ

Đề khảo sát kiến thức đầu năm môn Địa lớp 10 – THPT Liễn Sơn 2019. Đề thi gồm 2 câu tự luận và các câu hỏi trắc nghiệm cụ thể:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):

Câu 1: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nông thôn nước ta cao hơn thành thị do.

A. Ở nông thôn khó áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

B. Nông thôn có nhiều ruộng đất nên cần nhiều lao động.

C. Mặt bằng dân trí và mức sống của người dân thấp.

D. Quan niệm “Trời sinh voi, trời sinh cỏ” còn phổ biến.

Câu 2: Để phát triển các ngành dịch vụ ở nước ta cần phải có các điều kiện.

A. Lao động lành nghề, nhiều máy móc hiện đại, giao thông phát triển.

B. Trình độ công nghệ cao, lao động lành nghề, cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt.

C. Trình độ công nghệ cao, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

D. Phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, sơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt.

Câu 3: Nghề thủ công của các dân tộc Thái, Tày là.

A Khảm bạc.   B. Làm đồ gốm.   C. Trạm trổ.   D. Dệt thổ cẩm.
Câu 4: Cơ cấu mùa vụ lúa nước ta thay đổi vì.

A. Có nhiều loại phân bón mới.   B. Thời tiết thay đổi thất thường.

C. Lai tạo được nhiều giống lúa mới.  D. Nhiều đất phù sa màu mỡ.

Câu 5: Sự phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm có tác dụng.

A. Thúc đẩy sự tăng trường kinh tế.  B. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

C. Thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.   D. Đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.

Câu 6: Việc tăng cường xây dựng thủy lợi ở nước ta nhằm mục đích.

A. Tăng năng xuất và sản lượng cây trồng.

B. Phát triển nhiều giống cây trồng mới.

C. Tăng cường nguồn nước tưới vào mùa khô.

D. Dễ dàng áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp.

Câu 7: Loại hình giao thông vận tải đường biển nước ta phát triển khá nhanh vì.

A. Ngành đóng tàu biển của Việt Nam đang phát triển.

B. Nền ngoại thương Việt Nam phát triển khá nhanh.

C. Nhiều cảng biển được xây dựng hiện đại.

D. Đường biển ngày càng hoàn thiện hơn.

Câu 8: Sự giảm tỉ trọng của cây lương thực cho thấy ngành trồng trọt nước ta đang.

A. Phát triển đa dạng cây trồng.  B. Phát huy thế mạnh nền nông nghiệp nhiệt đới.

C. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.  D. Tận dụng triệt để tài nguyên đất.

Câu 9: Nguyên nhân quan trọng làm cho cơ cấu công nghiệp nước ta thay đổi là.

A. Sức ép thị trường trong và ngoài nước.   B. Sự phân bố của tài nguyên thiên nhiên.

C. Sự phát triển và phân bố của dân cư.   D. Tay nghề lao động ngày càng được nâng cao.

Câu 10: Nét Văn hóa riêng của mỗi dân tộc được thể hiện ở những mặt.

A. Kinh nghiệm lao động sản xuất, ngôn ngữ.
B. Các nghề truyền thống của mỗi dân tộc,trang phục.

C. Ngôn ngữ, trang phục, đia bàn cư trú.

D. Ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán.

Câu 11: Dân số đông và tăng nhanh gây ra hậu quả.

A. Hiện tượng ô nhiễm môi trường gia tăng.

B. Chất lượng cuộc sống của người dân giảm.

C. Tài nguyên ngày càng cạn kiệt, xã hội bất ổn.

D. Sức ép đối với kinh tế, xã hội và môi trường.

Câu 12: Đặc trưng của quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta là.

A. Nền kinh tế nhiều thành phần bị thu hẹp.  B. Tăng quyền quản lí thị trường của nhà nước.

C. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.   D. Mở rộng nền kinh tế đối ngoại.

Câu 13: Hiện nay ngành dịch vụ Việt Nam phát triển khá nhanh vì.

A. Thu nhập của người dân ngày càng tăng.   B. Nền kinh tế Việt Nam đang mở cửa.

C. Hệ thống giao thông vận tải ngày càng mở rộng.   D. Trình độ dân trí ngày càng cao.

Câu 14: Nhân tố quan trọng tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp nước ta là.

A. Điều kiện tự nhiên và kinh tế.    B. Điều kiện tự nhiên – xã hội.

C. Điều kiện tự nhiên.             D. Điều kiện kinh tế – xã hội.

Câu 15: Trong nền văn hóa Việt Nam, nền văn hóa của các dân tộc thiểu số có vị trí.

A. Góp phần quan trọng trong sự hình thành nền văn hóa Việt Nam.

B. Làm cho nền văn hóa Việt Nam muôn màu, muôn vẻ.

C. Bổ sung làm hoàn chỉnh nền văn hóa Việt Nam.

D. Trở thành bộ phận riêng của nền văn hóa Việt Nam.

Câu 16: Rừng phòng hộ có chức năng.

A. Bảo vệ các giống loài quý hiếm, phòng chống thiên tai.

B. Bảo vệ hệ sinh thái, chống xói mòn đất.

C. Phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

D. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, bảo vệ môi trường.

PHẦN TỰ LUẬN(6 điểm):

Câu 1 (3 điểm): Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta.

Câu 2 (3 điểm): cho bảng số liệu sau:

TỈ SỐ GIỚI TÍNH THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2009 (Đơn vị %)

Năm Tỉ số giới tính
Toàn quốc 98,1
Trung du và miền núi Bắc Bộ 99,9
Đồng bằng sông Hồng 97,29
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ 98,2
Tây Nguyên 102,45
Đông Nam Bộ 95,3
Đồng bằng sông cửu Long 99,0

a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ số giới tính theo các vùng nước ta, năm 2009

b) Nhận xét