Trang Chủ Lớp 10 Khảo sát chất lượng lớp 10

2 đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Sử (Có đáp án)

CHIA SẺ

2 đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Sử: Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta( 1945- 1954) ?

ĐỀ KHẢO SÁT HÈ- KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC: 2014 -2015

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 10

Thời gian làm bài: 60 phút ( không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ: 01

CÂU I: ( 2 điểm)

Sau chiến tranh lạnh, xu thế phát triển của thế giới như thế nào ?

CÂU II: ( 4 điểm)

Hoàn cảnh lịch sử mới của chiến dịch Biên giới thu đông – 1950 ? Chiến dịch Biên giới –thu đông 1950 diễn ra như thế nào ? Kết quả, ý nghĩa ?

CÂU III: ( 4 điểm)

Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta( 1945- 1954) ?


MÃ ĐỀ: 02

CÂU I: ( 2 điểm)

Trình bày những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ?

CÂU II: ( 4.5 điểm)

Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ ( 1954) ?

Hành động của Pháp khi ta giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ ( 7- 5- 1954 ) ?

III: ( 3.5 điểm)

Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ( 1954- 1975) ?


ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT HÈ, KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2014 -2015

TRƯỜNG THPT VĂN QUÁN      MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 10

Thời gian làm bài: 60 phút ( không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ: 01

CÂU I: ( 2 điểm)

Sau chiến tranh lạnh, xu thế phát triển của thế giới như thế nào ?

Điểm
Cuối tháng 12- 1989 Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh. Từ đó thế giới phát triển theo xu thế sau:

Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế

0.5đ
Sự ta rã của trật tự hai cực I-an-ta và thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm. 0.5đ
– Sau chiến tranh lạnh các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. 0.5đ
Tuy hòa bình được củng cố nhưng nhiều nơi trên thế giới vẫn xảy ra xung đột, nội chiến….Tuy nhiên xu thế ngày nay là hòa bình, hợp tác hữu nghị cùng phát triển….. 0.5đ
CÂU II: ( 4 điểm)Hoàn cảnh lịch sử mới của chiến dịch Biên giới thu đông – 1950 ? Chiến dịch Biên giới –thu đông 1950 diễn ra như thế nào ? Kết quả, ý nghĩa ?  
* Hoàn cảnh lịch sử mới:

+ Được sự giúp đỡ của Mĩ, Pháp đề ra kế hoạch Rơ ve, nhằm:

– Khóa chặt Biên giới Việt Trung, tăng cường phòng ngự trên đường số 4.

– Thiết lập hành lang Đông- Tây ( Hải Phòng- Hà Nội- Hòa Bình- Sơn La)

– Chuẩn bị kế hoạch tấn công căn cứ địa Việt Bắc nhằm kết thúc chiến tranh.

+, Ta chủ trương: mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới, mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.

2.0đ
 * Diến biến:

– Sáng 18- 9- 1950 ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, cô lập bọn Cao Bằng. Hệ thống phòng ngự của địch trên đường số 4 bị lung lay….

0.5đ
   – Pháp cho quân lên nhằm chiếm lại Đông Khê và đón cánh quân từ Cao Bằng về…..Quân ta mai phục, chặn đánh trên đường số 4….đến ngày 22- 10 Pháp buộc phải rút khỏi đường số 4. 0.5đ
* Kết quả:

– Ta giải phóng dải biên giới Việt Trung dài 750 km….chọc thủng hành lang Đông- Tây…..

– Kế hoạch Rơ ve bị phá sản.

0.5đ
* Ý nghĩa: Chuyển cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công trên chiến trường. 0.5đ
CÂU III: ( 4 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1945- 1954) ?  
* Nguyên nhân thắng lợi:

– Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị đúng đắn, sáng tạo….

0.5đ
– Hệ thống chính quyền được thống nhất trong cả nước, mặt trận thống nhất được mở rộng, có lực lượng 3 thứ quân, có hậu phương vững mạnh…. 1.0đ
– Có sự liên minh chiến đấu giữa 3 dân tộc Việt Nam- Lào- Campuchia chống kẻ thù chung, có sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN khác 0.5đ
* Ý nghĩa lịch sử:

– Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp….Miền Bắc được giải phóng đi lên CNXH tạo điều kiện để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

1.0đ
– Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược của chủ nghĩa đế quốc sau chiến tranh… 0,5đ
– Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Á- Phi- Mĩ la tinh… 0.5đ

  MÃ ĐỀ: 02

CÂU I: ( 2 điểm)Trình bày những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ?  
– Khoa học cơ bản: Các phát minh to lớn thuộc các lĩnh vực Toán học, Vật Lý, Sinh học, Hóa học… 0.5đ
– Phát minh những công cụ sản xuất mới: Máy tính điện tử, hệ thống máy tự động… 0.5đ
– Nguồn năng lượng mới: nguyên tử, mặt trời, năng lượng gió… 0.25đ
-Vật liệu mới: chất dẻo, Pô-ly-me, siêu nhẹ…. 0.25đ
– Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp: điện khí hóa, thủy lợi hóa… 0.25đ
– Giao thông vận tải và thông tin liên lạc có những tiến bộ thần kì: máy bay siêu âm ….. 0.25đ
CÂU II: ( 4.5 điểm)Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ ( 1954) ?

Hành động của Pháp khi ta giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ ( 7- 5- 1954 ) ?

 
* Diễn biến:

Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt từ ngày 13- 3- 1854 đến ngày 7- 5- 1954:

– Đợt 1: Quân ta tiến công tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.

0.5đ
– Đợt 2: Quân ta tiến công tiêu diệt các căn cứ phía Đông phân khu trung tâm. 0.5đ
– Đợt 3: Quân ta đồng loạt tiến công tiêu diệt các căn cứ còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu Nam. Chiều ngày 7-5 quân ta đánh vào sở chỉ huy địch. 17 giờ 30 phút ngày 7- 5 tướng Đờ cát cùng toàn bộ tham mưu địch ở ĐBP đầu hàng. 1.0đ
* Kết quả: Trong 2 tháng chiến đấu ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm địch, loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên, phá hủy toàn bộ phương tiện chiến tranh, bắn rơi và bắn cháy 62 máy bay các loại…. 1.0đ
* Ý nghĩa: Với thắng lợi ở ĐBP tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến trường khác trong cả nước cùng giành thắng lợi. Chiến thắng này cũng đánh dấu sự thất bại của Pháp trong chiến tranh xâm lược VN, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc ở Á- Phi- Mĩ la tinh. 1.0đ
* Hành động của Pháp: Đồng ý đến bàn đàm phán ở Giơ ne vơ và kí với ta Hiệp định Giơ ne vơ về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương ( 21- 7- 1954). 0.5đ
III: ( 3.5 điểm)Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ( 1954- 1975) ?  
* Nguyên nhân thắng lợi:

– Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với đường lối chính trị, quân sự độc lập….

0.5đ
– Nhân dân hai miền nhất trí, giàu lòng yêu nước…chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc… 0.5đ
– Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, có khả năng đáp ứng nhu cầu của tiền tuyến miền Nam 0.5đ
– Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương….Sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình dân chủ, của LX, TQ….. 0.5đ
* Ý nghĩa lịch sử:

– Kết thúc 21 năm chống Mĩ và 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc….chấm dứt ách thống trị của CNĐQ trên đất nước ta…

0.5đ
– Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử dân tộc, kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất và đi lên CNXH. 0.5đ
– Tác động mãnh mẽ đến tình hình nước Mĩ và thế giới, cổ vũ mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới… 0.5đ