Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Thi cuối học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 THPT Lương Thế Vinh năm 2019: Vai trò của người đàn ông thay đổi thế nào khi gia đình phụ hệ xuất hiện?

Vai trò của người đàn ông thay đổi thế nào khi gia đình phụ hệ xuất hiện?; Các quốc gia cổ đại phương tây thường được gọi là gì? … trong Thi cuối học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 THPT Lương Thế Vinh năm 2019.

Đề bài

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Trong thị tộc, quan hệ giữa các thành viên lao động là

A. phân công lao động luôn phiên

B. hợp tác lao động

C. Hưởng thụ bằng nhau

D. Lao động độc lập hộ gia đình

Câu 2. Vai trò của người đàn ông thay đổi thế nào khi gia đình phụ hệ xuất hiện?

A. Vai trò của đàn ông đàn bà như nhau

B. Đàn bà có vai trò quyết định trong gia đình

C. Đàn ông có vai trò trụ cột và lấy quyền quyết định trong gia đình

D. Đàn ông không có vai trò gì

Câu 3. Các quốc gia cổ đại phương tây thường được gọi là

A. Thị quốc

B. Tiêu quốc

C. Vương quốc

D. Bang

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4. Bản chất dân chủ cổ đại phương tây là

A. Dân chủ chủ nô

B. Dân chủ tư sản

C. Dân chủ nhân dân

D. Dân chủ quý tộc

Câu 5. Thế kỉ XII, đạo nào có ảnh hưởng tới Cam-pu-chia?

A. Đạo Phật

B. Ấn Độ Giáo

C. Đạo Hin Đu

D. Đạo Ki-tô

Câu 6. Trong các vương quốc của người Giéc-man, vương quốc nào giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình phong kiến hóa?

A. Đông Gốt

Advertisements (Quảng cáo)

B. Tây Gốt

C. Văng-đan

D. Phơ-răng

Câu 7. Cơ sở nào để mỗi lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập?

A. Mỗi lãnh địa có một lãnh chúa cai trị

B. Mỗi lãnh địa có quân đội, toàn án, luật pháp, chế độ thuế khóa và tiền tệ riêng

C. Nền kinh tế của các lãnh địa là nền kinh tế tự nhiên, đóng kín

D. Mỗi lãnh địa là một vùng đất riêng biệt

Câu 8: Từ năm 1519 đến 1522, Ph.Ma-gien-lan đã

A. Dẫn đầu đoàn thám hiểm đi vòng qua Nam Cực của Châu Phi

B. Dẫn đầu đoàn thủy thủ đến một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê

C. chỉ huy đoàn thuyền đến Ca-li-cút thuộc bờ Tây Nam Ấn Độ

D. thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển

II. Tự luận

Câu 1: Trình bày những thành tựu tiêu biểu của văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô-ma.Thành tưu nào có ý nghĩa lớn nhất với văn minh loài người nói chung và Việt Nam nói riêng?(3 điểm)

Câu 2: Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đặc điểm kinh tế và chính trị trong lãnh địa này như thế nào?(3 điểm)

Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí?; Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì?( 2 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)