Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9

Đề thi học kì 1 lớp 9 Quận Bình Thanh năm 2019 môn Giáo dục công dân: Em nhận xét bản thân đã tự chủ chưa, trong tình huống nào?

CHIA SẺ

Hiện nay một bộ phận thanh niên nước ta coi nhẹ các giá trị truyền thống  tốt đẹp của dân tộc. Em hãy đề xuất 3 biện pháp để khắc phục hiện tượng đó và cho biết vì sao em đề xuất biện pháp này? … trong Đề thi học kì 1 lớp 9 Quận Bình Thanh năm 2019 môn Giáo dục công dân.

Đề bài

Câu 1 (2 điểm): Đôi khi trong cuộc sống không phải lúc nào cũng được bình tĩnh. Vì vậy em nhận xét bản thân đã tự chủ chưa, trong tình huống nào?; Nếu thấy chưa tự chủ, em cần khắc phục như thế nào?

Em hiểu thế nào về câu tục ngữ “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”

Câu 2 (2 điểm): Cuối học kì, Nam bàn với các bạn: Muốn ôn thi đỡ vất vả cần chia ra mỗi nhóm làm một môn, rồi mang đến trao đổi với nhau. Làm như vậy, khi kiểm tra ai cũng có đủ đáp án. Nghe vậy, nhiều bạn khen đó là cách làm hợp tác với nhau để đỡ mất thời gian và hiệu quả.

Em có tán thành cách làm đó không? Vì sao?

Câu 3 (2 điểm): Hưởng ứng An toàn giao thông trên địa bàn thành phố và cả nước. Đề góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn và số người thương vong do tai nạn giao thông gây ra, bản thân em cần làm gì để góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Hãy nêu 4 việc làm cụ thể của bản thân.

Câu 4 (3 điểm): Hiện nay một bộ phận thanh niên nước ta coi nhẹ các giá trị truyền thống  tốt đẹp của dân tộc. Em hãy đề xuất 3 biện pháp để khắc phục hiện tượng đó và cho biết vì sao em đề xuất biện pháp này?

Câu 5 (1 điểm) Trong những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ dưới đây.

Em thích câu nào nhất? Hãy giải thích vì sao?

1. Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại lên hòn núi cao

2. Góp gió thành bão

3. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

4. Anh đi giữ gìn nước non, tóc xanh em đợi lòng son em chờ.

5. Muốn no thì phải chăm làm, một hột thóc vàng chín giọt mồ hôi.