Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 Đề thi và đáp án học kì 1 lớp 10 môn Toán...

Đề thi và đáp án học kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT C Nghĩa Hưng – Nam Định

CHIA SẺ

Đề thi và đáp án học kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT C Nghĩa Hưng – Nam Định năm học 2015 – 2016.

TRƯỜNG THPT C NGHĨA HƯNG

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

Môn Toán 10

Thời gian :120 phút.

(Không kể thời gian giao đề)

1( 2 điểm). Cho hàm số y = x2 – 4x  + 3 có đồ thị là (P)

1)Tìm toạ độ giao điểm của đồ thị (P) với đường thẳng d1: y = x – 3

2)Tìm m để đường thẳng d2: y = x + m cắt đồ thị (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho  x2A  + x2B = 13

2( 2 điểm). Giải các phương trình:

cau 2

3( 2 điểm). Giải các hệ phương trình:

cau 3

Quảng cáo

Quảng cáo

4( 2 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho ABC có A(-1; 1); B(3;5); C(2;-3)

1)Tìm toạ độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.

2)Tìm toạ độ trực tâm H của tam giác ABC.

5( 2 điểm)  Cho hình chữ nhật ABCD, có cạnh bằng AD = 3a, AB = 2a. Lấy điểm M trên cạnh AD sao cho AM = 1/3 AD .

a/ Tính các tích vô hướng AB.AC ;  MB.CB theo a?

b/ Gọi I là trung điểm của M
C.Tính góc giữa hai véctơ BM và AI.


Đáp án và hướng dẫn chấm đề học kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT Nghĩa Hưng C.

1( 2 điểm).

Dap an cau 1 Toan Hoc ki 1 lop 10 THPT C Nghia Hung
Dap an cau 1 Toan Hoc ki 1 lop 10 THPT C Nghia Hung

2( 2 điểm).

Dap an cau 2 Toan Hoc ki 1 lop 10 THPT C Nghia Hung
Dap an cau 2 Toan Hoc ki 1 lop 10 THPT C Nghia Hung

3( 2 điểm).

Dap an cau 3 Toan Hoc ki 1 lop 10 THPT C Nghia Hung
Dap an cau 3 Toan Hoc ki 1 lop 10 THPT C Nghia Hung

4( 2 điểm).

Dap an cau 4 Toan Hoc ki 1 lop 10 THPT C Nghia Hung
Dap an cau 4 Toan Hoc ki 1 lop 10 THPT C Nghia Hung

5( 2 điểm).

Dap an cau 5 Toan Hoc ki 1 lop 10 THPT C Nghia Hung
Dap an cau 5 Toan Hoc ki 1 lop 10 THPT C Nghia Hung

Khi chấm không làm tròn điểm toàn bài.

Quảng cáo

CHIA SẺ