Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Trung...

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Trung Trực 2015

CHIA SẺ

[Có đáp án] Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Trung Trực 2015 theo chương trình chuẩn và nâng cao. Đề thi có 2 phân chung, riêng (Các em tùy chọn làm theo chương trình mình học)

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

MÔN  :  TOÁN – LỚP 10

Thời gian làm bài  :  90 phút

A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm )

Bài 1: (1,0 điểm) Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau,xét xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai :

a) Phương trình x2 – 4x + 3 = 0  có nghiệm.

b)  22011 chia hết cho 8

c ) Có vô số số nguyên tố chia hết cho 3 .

d) x2 + x + 1 ≤ 0

Bài 2: (2,0 điểm)

a) Cho A= {n ∈ N* / n < 6}  và B={0;1;4;5;7}. Xác định A ∩ B và  B\A

b) Tìm tập xác định của hàm số    tim tap xac dinh

Bài 3: (2,0 điểm)   Cho hàm số y = ax2 + bx + 3

a) Xác định a, b của hàm số biết đồ thị hàm số đi qua A(1;0) và B(-2;15)

b) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được ở câu a).

Quảng cáo

Quảng cáo

 Bài 4: (2,0 điểm)

a) Cho ba điểm A(3;2), B(4;1), và C(1;5). Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC và tìm tọa độ của điểm M để ABCM là hình bình hành.

b) Cho sinα =4/5, (00<α< 900).  Tính giá trị của biểu thức

2015-12-12_103153

B.PHẦN RIÊNG ( 3 điểm )

Bài 5    ( Dành cho thí sinh học chương trình nâng cao )

  a/ (1,0 điểm) Giải phương trình :giai phuong trinh

  b/  (1,0 điểm) Giải hệ phương trìnhgiai he phuong trinh

  c/ (1,0 điểm) Chứng minh rằng nếu a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác thì ta luôn có

chung minh

Bài 6    ( Dành cho thí sinh học chương trình cơ bản )

  a/  (1,0 điểm) Giải phương trình:coban

 b/  (1,0 điểm)    Giải hệ phương trình :coban_1

 c/ (1,0 điểm)  Chứng minh rằng nếu a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác thì ta luôn có: a2 + b2 + c2 < 2(ab + bc + ca)

————————- Hết ————————–

Đáp án và hướng dẫn chấm De thi hoc ki 1 lop 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Trung Trực

Dap an cau 1 va 2 De thi hoc ki 1 Toan lop 12
Dap an cau 1 va 2 De thi hoc ki 1 Toan lop 12
Dap an cau 3 De thi hoc ki 1 Toan lop 12
Dap an cau 3 De thi hoc ki 1 Toan lop 12
Dap an cau 4 De thi hoc ki 1 Toan lop 12
Dap an cau 4 De thi hoc ki 1 Toan lop 12
Dap an cau 5 De thi hoc ki 1 Toan lop 12 (Phan nang Cao)
Dap an cau 5 De thi hoc ki 1 Toan lop 12 (Phan nang Cao)
Dap an cau 6 De thi hoc ki 1 Toan lop 12 (Phan co ban)
Dap an cau 6 De thi hoc ki 1 Toan lop 12 (Phan co ban)

 

Quảng cáo

CHIA SẺ