Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lý lớp 10 trường THPT Bình Hưng Hòa 2019: Một chất chuyển động có phương trình x = t2 + 5t – 24 (m;s). Tính vận tốc của chất điểm khi nó đi qua gốc tọa độ

CHIA SẺ

Trường THPT Bình Hưng Hòa tổ chức kiểm tra chất lượng kiến thức giữa học kì 1 lớp 10 môn Lý năm học 2019 – 2020, các em cùng tham khảo.

Câu1 : (2 điểm)

Cho các dữ kiện sau :

biểu diễn hợp lực của chúng;

trên mọi quãng đường;

nếu hai lực đồng quy làm thành;

có tốc độ trung bình như nhau;

thì đường chéo;

có quỹ đạo là đường thẳng;

hai cạnh của một hình bình hành;

chuyển động thẳng đều là chuyển động;

kể từ điểm đồng quy;

Từ các dữ kiện trên em hãy:

a) Nêu định nghĩa chuyển động thẳng đều.

b) Phát biểu quy tắc hình bình hành

Câu2 : (1 điểm)

Bạn A ngồi torng xe buýt đang chuyển động, quan sát thấy bạn B đang đứng ở gốc cây bên đường, bạn A nói : “Mình đứng yên, bạn B đang chuyển động”; nhưng bạn B lại khẳng định : “Mình đứng yên, bạn A đang chuyển động”. Vậy theo em, bạn nào nói đúng? Vì sao?

Câu3 : (2 điểm)

Lúc 6 giờ, tại hai địa điểm A và B cách nhau 50km, có hai ô tô cùng chuyển động thẳng đều và cùng chiều nhau. Ô tô đi từ A chuyển động với vận tốc 60km/h, ô tô đi từ B chuyển động với tốc độ 40km/h. Chọn A làm mốc, chiều dương từ A đến B, mốc thời gian lúc 6 giờ.

Viết phương trình chuyển động của hai ô tô.

Tìm thời điểm và vị trí hai ô tô gặp nhau.

Câu4 : (2 điểm)

Một vật được thả rơi tự do tại nơi có gia tốc g = 10m/s2. Thời gian vật rơi là 3s.

a. Tính độ cao nơi thả vật và vận tốc của vật khi chạm đất.

b. Tính thời gian vật rơi trong cuối.

Câu 5: (1 điểm)

Một chất chuyển động có phương trình x = t2 + 5t – 24 (m;s). Tính vận tốc của chất điểm khi nó đi qua gốc tọa độ.

Câu 6: (1 điểm)

Trái đất quay đều quanh trục địa cực mỗi vòng 24 giờ.Tính vận tốc dài của một điểm trên mặt đất ở vĩ độ 600. Cho bán kính Trái Đất là 6400km.

Câu 7: (1 điểm)

Dùng đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,01s để đo thời gian rơi tự do của một vật từ điểm A đến điểm B, được các giá trị như sau :

Lần đo Lần 1 Lần 2 Lần 3
Thời gian 0,47 0,45 0,45

Hãy tính thời gian rơi trung bình, sai số của phép đo và trình bày kết quả đo.