Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10

Kiểm tra 45 phút (1 tiết) Lý 10: Khi đồng hồ chạy đúng, tốc độ góc của kim giây là?

CHIA SẺ

Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật Lý 10 của trường THPT Đoàn Thượng đã được cập nhật chi tiết.

A. Phần trắc nghiệm: 10 câu 

1: Phương trình vận tốc của chuyểnđộng thẳng nhanh dần đều là ph.trình nào trong các ph.trình sau

A. v = 6 – 4t (m/s)

B. v = 6 (m/s)

C. v = – 6 + 4t (m/s)

D. v= 6 + 4t (m/s)

2: Trường hợp nào sau đây không thể coi vật là chất điểm

A. mặt trăng quay quanh trái đất

B. ô tô ch.động qua một chiếc cầu bắc qua một con sông nhỏ

C. ô tô ch.động từ Hải Dương đi Hải Phòng

D. trái đất quay quanh mặt trời

3: Chọn phát biểu đúng về vận tốc (v) và gia tốc (a) trong ch.động thẳng nhanh dần đều:

A. a luôn âm.

B. a luôn cùng dấu với v.

C. a luôn trái dấu với v.

D. a luôn dương

4: Chọn phát biểu sai. Véctơ gia tốc hướng tâm trong chuyểnđộng tròn đều

A. có phương và chiều không đổi

B. luôn hướng vào tâm quỹ đạo

C. luôn vuông góc với véc tơ vận tốc

D. có độ lớn không đổi

5: Phươngtrình chuyểnđộng của một chất điểm có dạng là 😡 = 5+10t-2t²(x tính bằng đơn vị m; t tính bằng đơn vị s). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t = 1s là:

A. 10 m/s.

B. 8 m/s

C. 6 m/s

D. 13 m/s

6: Phươngtrình chuyển.động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 5 + 60t; (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Tọa độ của chất điểm tại thời điểm t = 1h là:

A. 110 km

B. 5 km

C. 110 m

D. 60 km

7: Ch.động của vật nào sau đây gần đúng nhất với chuyển động rơi tự do

A. Chiếc lá rơi

B. Quả bóng bàn rơi

C. Giọt nước mưa rơi

D. Cành cây rơi

8: Một chđộng được mô tả bởi ph.trình x = 12 – 5t – 0,3 t2 (x tính theo đơn vị m, t tính theo đơn vị s). Độ lớn của gia tốc là

A.5 m/s2

B. 0,6 m/s2

C. 0,3 m/s2

D. -0,6 m/s2

9. Các công thức liên hệ giữa tốcđộ dài với tốcđộ góc, và gia tốc hướng tâm với tốcđộ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là:

10: Khi đồng hồ chạy đúng. Tốcđộ góc của kim giây là:

B. Phần tự luận 

1. a. Một đoàn tàu chuyển.động thẳng đều với tốc/độ không đổi 48 km/h . Tính quãng đường đoàn tàu đi được trong 2giờ.

b. Lúc 8 giờ sáng một ô tô xuất phát từ Hải Dương chuyển.động thẳng đều về phía Hải Phòng với tốc/độ không đổi 54 km/h. Chọn trục Ox trùng với đường thẳng quĩ đạo, chiều dương là chiều chuyển/động, mốc thời gian là lúc 8h. Viết phương trình chuyển/động của ô tô?

2 :a. Một ô tô đang chuyển-động thẳng đều với tốc/độ 15m/s thì hãm phanh, sau 30 giây thì dừng hẳn. Tính gia tốc?

b. Cho đồ thị vận tốc của vật như hình vẽ: Xác định tính chất của chuyển-động và gia tốc trong đoạn BC và CD?

 3:a. Một chất điểm chuyểnđộng tròn đều trên một đường tròn bán kính 5m với tốc độ dài 15m/s. Tính tốc độ góc và chu kì chuyểnđộng ?

b. Một vật được thả rơi tự do từ điểm A có độ cao 16m so với đất. Gọi M, N, P là 3 điểm có độ cao giảm dần và chia quãng đường rơi của vật thành 4 phần bằng nhau. Tính vận tốc của vật khi chạm đất và thời gian vật rơi qua đoạn MN. Lấy g = 10m/s2

4 : Quả cầu C được treo bằng sợi dây mảnh không dãn gắn cố định vào điểm A trên tường và vắt qua ròng rọc B. Cho ròng rọc B chuyểnđộng theo phương ngang với tốc.độ không đổi 2m/s theo phương ngang như hình 24. Tính tốc.độ của C đối với A?