Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10 Bài 1,2,3,4,5,6 trang 70 SGK Sinh 10: Quang hợp

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 70 SGK Sinh 10: Quang hợp

CHIA SẺ

Bài 17 – Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 70 SGK Chương 3 sinh lớp 10.

Bài 1: Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Quang-hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ. Trong sinh giới, những nhóm thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng Q.hợp. Q.hợp ở vi khuẩn có những điểm khác biệt so với Q.hợp ở thực vật tảo nhưng sự sai khác đó là không nhiều.


Bài 2: Quang-hợp thường được chia thành mấy pha? Là những pha nào?

Q.hợp thường được chia thành hai pha: pha sáng và pha tối. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành dạng năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH. Vì vậy, pha này còn được gọi là giai đoạn chuyển đổi năng lượng ánh sáng.

Pha tối của Q.hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp. Trong pha tối, CO2   sẽ bị khử thành cacbohiđrat. Quá trình này còn được gọi là quá trình cố định CO (có nghĩa là nhờ quá trình này, các phân tử CO2   tự do được “cố định” lại trong các phân tử cacbohiđrat.


Bài 3: Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang-hợp?

Trong Q.hợp, các phân tử hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quá trình Q.hợp là các sắc tố Q.hợp: clorophyl (chất diệp lục), carôterôit (sắc tố vàng, da cam, tím đó), phicôbilin).


Bài 4: Oxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Trong quá trình Q.hợp, ôxi được sinh ra trong pha sáng, từ quá trình quang phân li nước. Quá trình quang phân li nước diễn ra nhờ vai trò xúc tác của phức hệ giải phóng ôxi.


Bài 5: Ở thực vật, pha sáng của quá trình Q.hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Ở thực vật, pha sáng diễn ra khi có ánh sáng được biến đổi thành năng lượng trong các phân tử ATP và NADPH để cung cấp cho pha tối.


Bài 6: Pha tối của quang-hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta lại gọi con đường C3 là chu trình?

Pha tối của Q.hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp. Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là một hợp chất có ba cabon (do đó chu trình này có tên là chu trình C3). Người ta gọi đây là chu trình vì trong con đường này, chất kết hợp với C02 đầu tiên là RuBP lại được tái tạo trong giai đoạn sau để con đường tiếp tục quay vòng.