Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10

Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật (Bài 1,2,3 trang 94 SGK Sinh 10 )

CHIA SẺ

Bài 22 Chương 1 –  Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Sinh 10 : Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 1: Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

Vi khuẩn lam tổng hợp protein cho mình bằng sử dụng nguồn cacbon do qúa trình quang tự dưỡng, sử dụng diệp lục a là chính. Nguồn nito là nitrogenaza cố định nito phân tử diễn ra chủ trong tế bào dị hình.


Bài 2: Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau:

Đặc điểm Lên men Lactic Lên men rượu
Loại vi sinh vật Vi khuẩn lactic đồng hình và dị hình Nấm men rượu, ngoài ra có thể có một số nấm mốc và vi khuẩn
Sản phẩm  Lên men đồng hình: axit lactic                                        Lên men dị hình : axit lactic CO2 eetilic và axit hữu cơ Nấm men: rượu êtilic, CO2.                                              Vi khuẩn , nấm mốc : rượu, CO2, các chất hữu cơ khác
Nhận biết có mùi chua có mùi rượu

Bài 3: Tại sao khi để quả vải chín 3-4 ngày có mùi chua.

Để quả vải chín 3-4 ngày sẽ có vị chua vì dịch quả vải chứa rất nhiều đường. Ở vỏ quả nấm men xâm nhập vào trong quả và xảy ra quá trình lên men, chúng chuyển hóa đường  thành rượu và từ rượu thành axit ( có mùi chua).