Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9

Đề thi học kì 2 môn sinh lớp 9 tỉnh Bến Tre hay

CHIA SẺ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học: 2014 – 2015

Môn: SINH HỌC – Lớp 9

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

1. (2 điểm)

Phép lai nào sau đây tạo ra cơ thể lai F1 có ưu thế lai nhiều hơn? Giải thích.

  • Phép lai 1: aabbCC x aaBBcc
  • Phép lai 2: AABBcc x aaBBcc
  • Phép lai 3: AAbbcc x aaBBCC
  • Phép lai 4: AabbCC x AabbCC

2. (2 điểm)

-Nhóm cây: rán, dương xỉ thường sống ở góc vườn, dưới các tán lá.

-Nhóm cây: thanh long, lúa, ngô thường sống ở những nới quang đãng như bên đường, trên cánh đồng.

Hãy cho biết các nhóm cây trên nhóm nào ưa bóng, nhóm nào ưa sáng?

3. (2 điểm)

Chim sẻ vừa ăn thóc vừa ăn sâu. Một số người cho rằng nên tiêu diệt chim se càng nhiều càng tốt vì khi số lượng chim giảm sẽ giúp hạn chế sự thất thoát thóc.

Em có đông ý với ý kiến của một số người trên không? Vì sao?

4. (2 điểm)

Trình bày những điểm khác nhau cơ bản giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật.

5: (2 điểm)

Khi thực hành tìm hiểu về hệ sinh thái ở một đồng lúa, các bạn học sinh nhận xét như sau:

-Học sinh thứ nhất ghi: Sâu hại thực vật ăn thực vật. Ếch nhái ăn sâu. Rắn ăn ếch nhái. Chim cú ăn rắn.

-Học sinh thứ hai ghi: Chuột ăn lúa. Rắn ăn chuột. Chim cú ăn rắn, chuột.

Qua nhận xét trên, hãy cho biết có thể có mấy chuỗi thức ăn về đồng lúa và cho biết chim cú là sinh vật tiêu thụ bậc mấy?