Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Đề và đáp án đề thi Toán 9 học kì 1 Quận...

Đề và đáp án đề thi Toán 9 học kì 1 Quận 11 TPHCM năm học 2015 – 2016

CHIA SẺ

Thầy cô và các em tham khảo Đề và đáp án đề thi Toán 9 học kì 1 Quận 11 TPHCM năm học 2015 – 2016.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN TOÁN  – LỚP 9

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (1,5đ) Tính:

a) A = 3√2 – √32 + 5√18
b)bai1b

Bài 2: (1,5đ)  Giải các phương trình

a) √(x-3) = 2

b) √(x2-6x+9) = 1

Bài 3: (2đ) Cho hai hàm số : y =- ½ x ( D1 ) và y = 2x -5 ( D2 )

a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên trong cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy

b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trên bằng phép tính

c) Viết phương trình đường thẳng (D) biết (D) song song với (D2) và qua điểm M(-2;1)

Quảng cáo

Quảng cáo

Bài 4 (1đ) Tính và rút gọn

a)bai4a

b) bai4bVới  x≥0 và x ≠ 9

Bài 5: (3,5đ) Cho nửa  đường tròn tâm O, đường kính AB =  2R. Lấy 1 điểm C trên nửa đường tròn sao cho AC =  R. Gọi  K là giao điểm của tiếp tuyến n tại A với nửa đường  tròn và  đường thẳng BC.

a) Chứng minh: D AKB; D ACB vuông và tính sin∠ABC; số đo ∠ABC

b) Từ K vẽ tiếp tuyến thứ hai với nửa đường tròn (O) tại M. OK cắt AM tại E. Chứng OK ^ AM và KC.CB = OE.OK.

c) Đường vuông góc với AB vẽ từ O cắt BK tại I và cắt đường thẳng BM tại N. Chứng minh IN = IO

d) Vẽ MH ^ AB tại H. Gọi F là giao điểm của BK và MH. Chứng minh: EF//AB

Bài 6: (0,5đ)

Bảng giá cước của một công ty taxi A được cho như bảng sau:bai6

Một hành khách thuê taxi đi quãng đường 30km phải trả số tiền là bao nhiêu?


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Năm Học 2015 – 2016 ) Môn : TOÁN – Lớp 9.

Đáp án Toán 9 kì 1: Bài 1
Đáp án Toán 9 kì 1: Bài 1
Đáp án Toán 9 kì 1: Bài 2,3
Đáp án Toán 9 kì 1: Bài 2,3
Đáp án Toán 9 kì 1: Bài 4
Đáp án Toán 9 kì 1: Bài 4
Đáp án Toán 9 kì 1: Bài 5
Đáp án Toán 9 kì 1: Bài 5
Đáp án Toán 9 kì 1: Bài 6
Đáp án Toán 9 kì 1: Bài 6

Thường xuyên truy cập Dethikiemtra.com để cập nhật nhanh nhất các đề thi, kiểm tra và giải bài tập SGK nhé.

Quảng cáo

CHIA SẺ