Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Đề toán 9 học kì 1 có đáp án của Sở GD&ĐT...

Đề toán 9 học kì 1 có đáp án của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2015

CHIA SẺ

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC – ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: TOÁN; LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

———————–

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm)

1. Kết quả rút gọn biểu thức CAU1

 

A. 5          
B.6               
C.√5          
D.2√5

2. Giá trị của biểu thức sin360 – cos540 bằng

A. 2sin360            B.1              
C.2cos540        D.0

3. Hàm số y = (2m – 3)x – 2 là hàm số bậc nhất khi:

A. m ≠ 3/2          
B.m<3/2          
C.m>3/2    
D.m ≠ 2/3

4. Cho (O;5cm), dây AB = 4cm. Khoảng cách từ O đến AB bằng:
A.  √29cm            
B.√21cm            
C.3 cm              
D.4 cm


B.PHẦN TỰ LUẬN: (8,0 điểm)

5 (2 điểm) :

a) Thực hiện phép tính √20 + 3√45 – 6√80

Quảng cáo

Quảng cáo

b) Tìm x, biếtcau5

6 (1,5 điểm): Cho biểu thứccau6

a) Rút gọn biểu thức P;
b) Tìm các giá trị của x để P =1.

7(1,5 điểm): Cho hàm số y = (m -1)x + 2 (d1)

a) Xác định m để hàm số đồng biến trên R;

b) Vẽ đồ thị hàm số khi m = 2.

8 (2,5 điểm): Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB = 2R. Kẻ hai tiếp tuyến Ax , By của nửa đường tròn (O) tại A và B ( Ax , By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB). Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt tia Ax và By theo thứ tự tại C và D.

a ) Chứng minh tam giác COD vuông tại O;

b) Chứng minh AC.BD =R2;

c) Kẻ MH ⊥ AB (H ∈ AB). Chứng minh rằng BC đi qua trung điểm của đoạn MH.

9 (0,5 điểm): Giả sử x, y, z là những số dương thay đổi thỏa mãn điều kiện x + y + z = 1.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức cau9


Đáp án đề thi Toán 9 năm học 2015 – 2016 của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng cho 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4
Đáp án B D A B


B.PHẦN TỰ LUẬN: (8,0 điểm)

Đáp án câu 5 kì thi học kì 1 lớp 9 Vĩnh Phúc
Đáp án câu 5 kì thi học kì 1 lớp 9 Vĩnh Phúc
Đáp án câu 6 kì thi học kì 1 lớp 9 Vĩnh Phúc
Đáp án câu 6 kì thi học kì 1 lớp 9 Vĩnh Phúc
Đáp án câu 7 kì thi học kì 1 lớp 9 Vĩnh Phúc
Đáp án câu 7 kì thi học kì 1 lớp 9 Vĩnh Phúc
Đáp án câu 8 kì thi học kì 1 lớp 9 Vĩnh Phúc
Đáp án câu 8 kì thi học kì 1 lớp 9 Vĩnh Phúc
Đáp án câu 9 kì thi học kì 1 lớp 9 Vĩnh Phúc
Đáp án câu 9 kì thi học kì 1 lớp 9 Vĩnh Phúc

Quảng cáo

CHIA SẺ