Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 Đáp án và Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa 9...

Đáp án và Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa 9 – Phòng GD & ĐT Nông Sơn năm 2015

CHIA SẺ

Đề thi học kì 1 môn Hóa Học lớp 9 có đáp án của Phòng GD & ĐT Nông Sơn năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 45 phút. 

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Nông Sơn
Trường THCS Quế Lâm 2

Đề Kiểm Tra Học Kì 1

Môn: Hóa Học – Lớp 9

Thời gian làm bài 45 phút

I.Trắc nghiệm: (3đ) Chọn câu đúng nhất trong mỗi câu sau:

1: Dãy các oxit nào dưới đây tác dụng được với H2SO4 loãng?

A. FeO, Na2O, NO2.       B.CaO, MgO, P2O5.

B. K2O, FeO, CaO.         
D.
SO2,BaO, Al2O3.

2: Muốn nhận biết dung dịch Na2SOngười ta dùng chất nào dưới đây làm thuốc thử?

A. HCl       B. NaCl        C. K2SO4            D. Ba(OH)2

3: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong số tất cả các kim loại?

A. Vàng        B. Bạc            C. Đồng            D. Nhôm

4: Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe           B. Fe,Cu, K, Mg, Al, Zn

C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K           D. Zn, K, Mg Cu, Al, Fe

5: Sau một ngày lao động người ta phải làm vệ sinh các thiết bị, máy móc, dụng cụ lao động bằng kim loại.

Việc làm này có mục đích chính là gì?

A. Để kim loại sáng bóng đẹp mắt.

B. Để không gây ô nhiễm môi trường.

C. Để kim loại đỡ bị ăn mòn.

D. Để không làm bẩn quần áo khi lao động.

6: Kim loại nhôm được điều chế bằng cách nào trong các cách sau:

A. Dùng than chì để khử Al2O3 ở nhiệt độ cao.

B. Điện phân dung dịch muối nhôm.

C. Điện phân Al2O3 nóng chảy.

D. Cho Fe tác dụng với Al2O3.

II. Tự luận: (7đ)

Quảng cáo

Quảng cáo

7: Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi hóa học sau:

2015-12-24_081954

8: Hợp kim là gì? Gang là gì?

9: Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2

a.Viết phương trình hóa học.

b.Tính nồng độ mol/lít của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng.

c.Tính khối lượng chất kết tủa thu được.

 (Biết C = 12; O = 16; Ba = 137; H = 1; Al = 27; )


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK1 MÔN HÓA LỚP 9

I.Trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D B C C C

II.Tự luận:

7: Mỗi phương trình đúng 0,5đ

4Al   +   3O2   2Al2O3

Al2O3  + 3H2SO4   Al2(SO4)3   + 3H2O

Al2(SO4)3   + NaOH    Al(OH)3   + 3Na2SO4

2Al(OH)3      Al2O3 + 3H2O

8: – Hợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim.(1đ)

-Gang là hợp kim của sắt và cacbon trong đó cacbon chiếm từ 2-5%.(1đ)

9:

a.PTHH :   CO2   +  Ba(OH)2      BaCO3    +  H2O

0,1 mol       0,1 mol         0,1 mol

b. n CO2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol

nBa(OH)2 = n CO2=  0,1 mol

CM Ba(OH)2  =  0,1/0,2 = 0,5 M

c. nBaCO3 = n CO2= 0,1 mol

m BaCO3 = 0,1.197 = 19,7 gam

Quảng cáo

CHIA SẺ