Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Cấu trúc và đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9...

Cấu trúc và đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 toán

CHIA SẺ

Cấu trúc và đề cương ôn thi học kì 1 lớp 9 Toán Nội dung cần ôn tập Môn Toán 9 tập 1: Căn bậc hai – Căn bậc ba; Hàm số bậc nhất; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Đường tròn.

SỞ GD – ĐT BÀ RỊA VŨNGTÀU

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 -2016

MÔN TOÁN 9

I. Các nội dung ôn tập và thi học kì 1

 1. Căn bậc hai – Căn bậc ba

       – Thực hiện được các phép toán, các phép biến đổi đơn giản liên quan đến căn bậc hai, căn bậc ba.

– Thực hiện các dạng bài tập tính toán, rút gọn biểu thức, chứng minh đẳng thức, tìm x, giải phương trình, bất phương trình, so sánh các số… có chứa căn thức bậc hai

 1. Hàm số bậc nhất.

     – Xác định các hệ số a, b của hàm số bậc nhất (hay xác định  hàm số, lập phương trình đường thẳng) trong từng trường hợp cụ thể

Vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b (a0)

     – Chứng minh các điểm thẳng hàng; chứng minh đường thẳng luôn đi qua 1 điểm.

Quảng cáo

Quảng cáo

– Tính chu vi, diện tích các hình phẳng trên MPTĐ

 1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 Vận dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông vào việc chứng minh, tính toán độ dài các cạnh, độ lớn các góc nhọn trong tam giác vuông.

 – Giải tam giác vuông.

 1. Đường tròn.

    – Áp dụng các định lý, tính chất, các quan hệ về dây, cung của đường tròn vào việc giải bài tập liên quan

–  Bài tập vận dụng kiến thức về các vị trí tương đối, các kiến thức liên quan đến tiếp tuyến của đường tròn, bài tập chứng minh, tính toán  hay các bài tập liên quan trong thực tế

II. Cấu trúc đề thi học kì 1 Toán lớp 9

 1. Thời lượng: 90 phút
 2. Hình thức kiểm tra: Tự luận
 3. Cấu trúc đề: ( Số câu: 12 – kể cả vẽ hình ; 10 điểm)
 • Nhận biết ( Số câu: 2, số điểm: 1,5đ)
 • Thông hiểu ( Số câu: 2, số điểm: 1,5đ)
 • Vận dụng thấp ( Số câu: 7, số điểm: 6,5đ)
 • Vận dụng cao ( Số câu: 1, số điểm: 0,5đ)

Trong đó Toán số học lớp 6 điểm;  Hình học:  4  điểm

Các dạng bài trong đề thi nằm trong chương trình đã học. Xem ngay Đáp án và cách giải bài ôn tập chương Đại số và hình học 9 tập 1.

 

Quảng cáo

CHIA SẺ