Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Bộ 3 đề thi Toán học kì 1 lớp 9 của Vĩnh...

Bộ 3 đề thi Toán học kì 1 lớp 9 của Vĩnh Tường, Bắc Giang, Gò Vấp năm 2017 – 2018

CHIA SẺ

Dethikiemtra xin giới thiệu 3 Đề thi học kì 1 lớp 9 Toán của Vĩnh Tường, Sở Bắc Giang, Gò Vấp… năm học 2017 – 2018. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em ôn tập và củng cố kiến thức của mình

PHÒNG GD&ĐT

VĨNH TƯỜNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Toán – Lớp 9

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


I. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm):
Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức √1-2x  là:

A. x ≤ 2        B. x ≥  2         C. x ≥ 1/2       D. x ≤  1/2

A. 2√2 B. -2√2 C. 1 D. 0

Câu 3. Đồ thị của hàm số  đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

A. (1;0) B. (0;1) C. (0;18) D. (1;2016)

Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A xuống cạnh BC của tam giác ABC. Biết AB = 6 cm, BH = 4 cm. Khi đó độ dài cạnh BC bằng:

A. 3/2cm B. √20cm C. 9cm D. 4cm

 II. Phần tự luận (8,0 điểm):

Câu 5. Cho biểu thức:

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của biểu thức A khi x =25

c) Tìm giá trị của x để A = -1/3

Câu 6. Cho hàm số y = (m-2)x + m + 3.

a) Tìm các giá trị của m để hàm số là hàm số bậc nhất luôn đồng biến.

b) Với giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = 3x + 2017.

c) Tìm giá trị của m để đồ thị của hàm số cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng -3/5.

Câu 7. Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Qua A và B vẽ lần lượt hai tiếp tuyến (d)  và (d’). Một đường thẳng qua O cắt đường thẳng (d) ở M và (d’) ở P. Từ O kẻ tia Ox vuông góc với MP và cắt (d’) ở N.

- Quảng cáo -

a) Chứng minh OM = OP và ΔNMP cân

b) Chứng minh MN là tiếp tuyến của ( O )

c) Chứng minh AM.BN = R2

d) Tìm vị trí của M để diện tích tứ giác AMNB là nhỏ nhất.

Câu 8.

____ HẾT ____

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu 1 2 3 4
Đáp án D A B C
Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0,5

II. Phần tự luận:(8,0điểm)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẮC GIANG

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN TOÁN LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

Đáp án


ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN TOÁN – QUẬN 3 – GÒ VẤP