Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9

Đề thi KSCL giữa học kì 2 môn Tin học lớp 9 năm 2016, 2017 hay

Đề thi KSCL giữa học kì 2 môn Tin học lớp 9 năm 2016 của trường THCS Biên Giới: Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH

Trường THCS BIÊN GIỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HKII – NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn thi: TIN  LỚP: 9

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I / Trắc nghiệm (3 đ)

1. Em có thể thực hiện thao tác nào sau đây đối với hình ảnh được chèn vào trang chiếu:

A. Thay đổi vị trí của hình ảnh.      
B.Thay đổi kích thước của hình ảnh.

C.Thay đổi thứ tự của hình ảnh.    
D.Tất cả các thao tác trên đều thực hiện được.

  Câu 2. Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…)?

A. Insert → Slide Design…      
B.Format à Slide Design…

C.View → Slide Design…        
D.Tools à Slide Design…

3. Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

Insert → Text box                            
B.Format → Font

Insert → Pictureà from file…             
D.Edit → Select All.

4. Nội dung trên các trang chiếu có thể là các dạng nào?

Advertisements (Quảng cáo)

            A. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ.  
B.văn bản, hình ảnh, âm thanh.
           
C.Âm thanh, đọan phim
 
D.cả A và C

5. Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm:

A.Phím F5                  B.Phím F3                  C.Phím F1                  D.Phím F10

6. Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện:

A. Edit – New Slide                                    B.File – New Slide

C.Slide Show – New Slide                          D.Insert – New Slide

7.  Để dùng màu nền cho toàn bộ trang chiếu thì nháy vào nút lệnh nào sau đây?

A. Apply                                          
B.Apply to All

C.Apply to Selected                            
D.Apply to all Slide

8.  Sản phẩm nào trong số các sản phẩm dưới đây (được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính) là sản phẩm đa phương tiện.

A. Bài thơ được soạn thảo bằng Word

Advertisements (Quảng cáo)

B.Bài trình chiếu có hình ảnh minh hoạ.

C.Một ca khúc được ghi âm và lưu trong máy tính.

D.Bảng điểm lớp em được tạo bằng chương trình bảng tính.

9.  Câu nào đúng trong các câu sau đây?

A. Nội dung quan trọng nhất trên các trang chiếu là thông tin dạng văn bản.

B.Khi khởi động phần mềm trình chiều, rất nhiều trang chiếu mới được tạo và hiển thị.

C.Các thao tác soạn thảo nội dung trong khung văn bản trên trang chiếu tương tự như trong chương trình soạn thảo văn bản.

D.Sau khi soạn thảo nội dung trên trang chiếu ta không thể chỉnh sửa, sao chép và gõ chữ có dấu của tiếng việt như trong chương trình soạn thảo văn bản.

10. Một bài trình chiếu được chèn vào bao nhiêu trang chiếu?

A. 2                  
B.3                  
C.4            
D.Không giới hạn

11: Tệp ảnh động được tạo bởi phần mềm Beneton Movie Gif có phần mở rộng là gì?.

A.bmgif             B. .gif                C. .flash          D. .gifflash

12. Phần mềm trình chiếu dùng để làm gì?

A. Dùng để tạo các bài trình chiếu.

B.Dùng để tạo các hình vẽ.

C.Dùng để soạn thảo các trang văn bản.

D.Dùng để tạo các trang tính và thực hiện các tính toán

II/T lun (7 đim)

1: (2  đim) Các bước tạo màu nền cho 1 trang chiếu.

2: (2 đim) Sử dụng mẫu bài trình chiếu ta làm như thế nào?

3: (2 đim)Các bước tạo bài trình chiếu.

4: (1 đim)Nêu một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu.

Advertisements (Quảng cáo)