Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Đề thi học kì 1 Toán 9 – THCS Nguyễn Tất...

[2017] Đề thi học kì 1 Toán 9 – THCS Nguyễn Tất Thành hay và mới nhất

CHIA SẺ

Mời các em cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán 9 năm học 2017 – 2018 trường THCS Nguyễn Tất Thành nhằm ôn luyện kiến thức Toán đã học trước bài kiểm tra học 1 sắp tới.

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH

TỔ TOÁN – LÝ – TIN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 – MÔN TOÁN – LỚP 9

NĂM HỌC 2017 – 2018

( Thời gian làm bài 90 phút không kể phát đề)

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1 : Căn bậc hai số học của 0,49 là :

A, 0,7      B, -0,7           C, ± 0,7               D, 0,49

Câu 7: Tam giác có độ dài các cạnh là: 2,5cm; 2cm; 1,5cm thì độ dài đường cao ứng với cạnh lớn nhất là:

A, 1,5cm                                 B, 2,7 cm                       C, » 1,71cm               D, 1,2cm

Câu 8: Cho ΔABC vuông tại A, biết AC = 10cm, góc C = 45o khi đó độ dài cạnh AB bằng:

A, 10cm      B,  7cm      C, 5cm        D, Một kết quả khác

Câu 9: Cho ΔABC vuông tại A, biết AC = 18cm, AB = 21cm, khi đó số đo góc B  bằng:

A, 590       B, 410      C, 310        D, 490

Câu 10: Hàm số bậc nhất y = (m-2)x +3, đồng biến khi m :

A, m =2          B, m < 2         C, m >2       D, Không có giá trị m thỏa mãn

Câu 11: Hai hàm số bậc nhất y = mx + 3 và y = (2m + 1)x – 5 là hai đường thẳng song song khi m bằng:

A, m ≠ 0             B, m ≠ -1/2       C, m = – 1         D, m =1/2

Câu 12: Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số y = x + 1 và y = -x + 3 . Tọa độ điểm A là

A, (0;1)     B, (-1;0)     C, (0;3)             D, (1;2)

Câu 13:  Gọi giao điểm của hai đường thẳng  y= x + 4 và y = -x + 2 với trục hoành theo thứ là A,B và gọi giao điểm của hai đường thẳng đó là C . Chu vi của ΔABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét) là:

A,  6cm           B, 6 + 6 √2 cm          C, 6 + 3 √2           D, 3 √2

Câu 14: Đồ thị hàm số y = ax +  3 đi qua điểm A(2;6) khi đó hệ số góc a bằng:

A, 2           B, 6        C, 3/2         D, Một kết quả khác

Câu 15: Góc tạo bởi đường thẳng  y = 2x +3 và trục ox ( làm tròn đến phút) là:

A, 63o26’        B, 30o            C, 60        D, Một kết quả khác

Câu 16: Cho đường tròn (O;5cm) dây AB = 8cm. Khoảng  cách từ tâm O đến dây AB là:

A, 5cm         B, 8cm            C, 1cm            D, 3cm

Câu 17: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, Cho điểm A(3;4). Vị trí tương đối của đường tròn (A;3) và trục Ox là:

- Quảng cáo -

A, Cắt nhau             B, Không giao nhau     C, Tiếp xúc nhau     D, Trùng nhau

Câu 18: Cho đường tròn (O;R), điểm A thuộc đường tròn. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với bán kính được gọi là:

A, Cát tuyến        B, Tiếp tuyến         C, Cắt đường tròn      D, Một kết quả khác

Câu 19: Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA. Vị trí tương đối của hai đương tròn là:

A, Cắt nhau              B, Không giao nhau      C, Tiếp xúc ngoài      D, Tiếp xúc trong

Câu 20: Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất:

A, y = 2x + 5             B, y = 2(x +3) – (2x + 1)

C, y = x2 + 5             D, y = x2 – 2x -3

II. PHẦN TỰ  LUẬN ( 5 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

Cho biểu thức : 

a. Tìm giá trị của x để P xác định.

b. Rút gọn biểu thức P

c. Tìm các giá trị của x để P <1.    

Câu 2: (1,5 điểm)

Cho hàm số y = (m -3) x + 2   (d1)

a. Xác định m để hàm số trên là hàm số bậc nhất.

b. Vẽ đồ thị hàm số khi m = 4

c. Với m = 4, tìm tọa độ giao điểm M của hai đường thẳng (d1) và (d2): y =  2x – 3

Câu 3: (2,0 đ). Cho đường tròn (O, 6cm), điểm A nằm bên ngoài đường tròn, OA = 12cm. Kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).

a) Chứng minh BC vuông góc với OA.

b) Kẻ đường kính BD, chứng minh OA // CD.

c) Gọi K là giao điểm của AO với BC. Tính tích: OK.OA =? và tính góc BAO

____ HẾT _____

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm ).

Mỗi ý đúng 0,25 điểm

—– CHÚC CÁC EM HỌC TỐT —–