Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đáp án đề thi cuối kì 1 Toán lớp 8 – THCS...

Đáp án đề thi cuối kì 1 Toán lớp 8 – THCS Bình Giang 2017 [Tự luận]

CHIA SẺ

Gửi tới thầy cô và các em tài liệu vừa mới cập nhật sau đây: Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán – trường THCS Bình Giang năm 2017 – 2018. Đề thi với hình thực tự luận có đáp án đi kèm, xem chi tiết dưới đây.

TRƯỜNG THCS BÌNH GIANG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN – LỚP 8

A. LÝ THUYẾT

Câu 1 (1 điểm). Nêu tính chất cơ bản của phân thức.

Câu 2 (1 điểm). Nêu dấu hiệu nhận biết hình chũ nhật.

B. BÀI TẬP

Bài 1 (1 điểm). Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x2– 16

b) 12 x2y – 12xy + 3y

Bài 2 ( 1,5 điêm )

Thực hiện các phép tính sau:

- Quảng cáo -

Bài 3 (1 điểm). Rút gọn biểu thức: 

Bài 4 (1 điểm). Cho hình thang  ABCD vuông tại D. (AB//CD),

biết AB = 4cm, CD = 7cm và BC = 5cm

Tính diện tích hình thang vuông.

Bài 5 (2,5 điểm) Cho ΔABC gọi M, N là trung điểm của AB và AC.

a) BMNC là hình gì?

b) Trên tia đối của tia NM xác định điểm E sao cho NE = NM. Hỏi AECM là hình gì? Vì sao?

c) Tìm điều kiện của ΔABC để AECM là hình chữ nhật, hình thoi.

Bài 6 (1 điểm). Chứng tỏ rằng đa thức : P = x2 – 2x + 2 luôn luôn lớn hơn 0 với mọi x .

______ HẾT _______

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI