Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Kiểm tra môn Sinh học lớp 9 15 phút Chương 5: Vì sao tự thụ phấn hoặc giao phối gần thường dẫn đến thoái hoá giống?

CHIA SẺ
Vì sao tự thụ phấn hoặc giao phối gần thường dẫn đến thoái hoá giống?;  Tự thụ phấn khác với giao phối gần ở điểm căn bản nào ? … trong Kiểm tra môn Sinh học lớp 9 15 phút Chương 5. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ) Hiện tượng thoái hoá giống là gì ? Nguyên nhân nào gây thoái hoá giống ?

2. (2đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Vì sao tự thụ phấn hoặc giao phối gần thường dẫn đến thoái hoá giống ?

A. Vì sức sống của giống ngày càng giảm.

B. Vì sự sinh trưởng và phát triển của giống giảm dần.

C. Vì khi đó đồng hợp lặn có hại xuất hiện và tăng dần nên kiểu hình có hại được biểu hiện.

D. Vì do có họ hàng gần nhau.

2. Tự thụ phấn khác với giao phối gần ở điểm căn bản nào ?

A. Tự thụ phấn tiến hành ở cây giao phấn ; giao phối gần tiến hành ở động vật.

B. Tự thụ phấn là cho phấn hoa của một cây thụ phấn ngay cho hoa của cây đó ; giao phối gần là : các con cùng bố mẹ sinh ra giao phối vởi nhau.

C. Cho cây tự thụ phấn dễ tiến hành hơn cho giao phối gần.

D. Tự thụ phấn đạt hiệu quả nhanh hơn giao phối gần.

3. (4đ) Chọn câu đúng, câu sai trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

Vì giao phối gần dẫn đến thoái hoá giống cho nên trong Luật Hôn nhân và gia đình có điều khoản cấm kết hôn gần.
Cơ thể được tạo thành do giao phối gần có tính di truyền ổn định hơn cơ thể lai F1.
Có thể thay đổi điều kiện sống của cây trồng, vật nuôi để tạo ra loại biến dị di truyền.
Năng suất do giống quyết định nhưng phụ thuộc rất nhiều vào kĩ thuật sản xuất.


1. (4đ) – Khái niệm: Thoái hoá giống thể hiện ở các cá thể thế hệ sau có sức sống giảm, sức chống chịu kém, khả năng sinh sản giảm, sản lượng thấp…

– Nguyên nhân: Tự thụ phấn bắt buộc với cây giao phấn hoặc giao phối gần ờ động vật gây ra hiện tượng thoái hoá vì tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại.

2. (2đ)

1

2

C

A

3. (4đ)

1

2

3

4

Đ

S

S

Đ