Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 9 Học kì 2: Chỉ rõ chức năng tình thái và cảm thán trong đoạn văn sau

CHIA SẺ

Điền vào chỗ trống thích hợp thành phần tình thái, cảm thán: ” Xuân đã về từ tối hôm qua. (1) …… cả đất trời đều rung động (2) …… tạo vật đều xôn xao. (3) …………” trong Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 9 Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho đoạn trích sau:

      Xuân đã về từ tối hôm qua. (1) …… cả đất trời đều rung động (2) …… tạo vật đều xôn xao. (3) ………… mới chỉ qua một đêm mà sắc cỏ đã bừng dậy một màu xanh non bát ngát. Chim én cũng dập dìu bay về từng đàn (4) ………… Những cánh én mùa xuân, ước gì mỗi đứa chúng mình đều trở thành cánh én mùa xuân (5) …………?

1. Điền vào chỗ trống thích hợp thành phần tình thái, cảm thán.

2. Chỉ rõ chức năng tình thái và cảm thán trong đoạn văn trên.


Điền vào chỗ trống thích hợp thành phần tình thái, cảm thán và chi rõ chức năng tình thái và cảm thán trong đoạn văn trên:

(1) (2): Dường như: Thành phần tình thái chỉ thái độ không chắc chắn (tin cậy thấp) của người nói đối với sự việc, sự vật được nói đến trong câu.

(3): Chà: Thành phần cảm thán chỉ thái độ ngạc nhiên của người nói đối với sự việc, sự vật được nói đến trong câu.

(4): Chao ôi: Thành phần cảm thán chỉ thái độ ngạc nhiên, xúc động của người nói.

(5): nhỉ: Thành phần tình thái chỉ thái độ đồng tình của người nói đối với sự việc trong câu.