Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn học lớp 9 Học kì 2: Chỉ rõ các phép liên kết câu có trong đoạn văn sau

CHIA SẺ
Đọc kĩ đoạn văn dưới đây “Lại vào nửa đèm. Bên ngoài mưa rét, gió thổi ào ào … Nhưng có lúc Mèo Con lại rợn”… trong Đề kiểm tra 15 phút môn Văn học lớp 9 Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Đọc kĩ đoạn văn dưới đây:

“Lại vào nửa đèm. Bên ngoài mưa rét, gió thổi ào ào. Mèo con vẫn nằm thức. Nó đoán hôm nay thằng Chuột Cống sẽ đến. Có lúc Mèo Con tức giận nóng sôi người, chỉ mong cái thằng khốn kiếp ấy đến ngay đế đánh nhau. Nhưng có lúc Mèo Con lại rợn”…

(Mèo con – Tô Hoài)

Chỉ rõ các phép liên kết câu có trong đoạn văn.


1.  Phép lặp từ ngữ: Mèo con.

2.  Phép thế:

– Từ “nó” thế cho “mèo con”.

–  Ngữ “Thằng khôn kiếp” thế cho “Thằng Chuột Cống”.

3.  Phép nối: Từ “nhưng” là quan hệ từ dùng để nối.