Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Chia sẻ đề kiểm tra Văn lớp 9 15 phút Học kì 2: Chỉ rõ tính liên kết của đoạn văn sau

CHIA SẺ
Cho đoạn văn sau: “Thao tác vận dụng quan trọng hàng đầu là đọc. Ngôn ngữ ghi bằng kí hiệu là văn tự, đọc lên mới thành âm thanh … Đó là chỗ tinh vi, cái hay, cái thần của bài văn”.Chỉ rõ tính liên kết của đoạn văn? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Văn lớp 9 15 phút Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho đoạn văn sau:

“Thao tác vận dụng quan trọng hàng đầu là đọc. Ngôn ngữ ghi bằng kí hiệu là văn tự, đọc lên mới thành âm thanh. Tiếng ta giàu về mặt này. Âm thanh lại tác động đến tâm hồn ta theo những quy luật đặc thù của nó. Linh hồn bài văn, câu thơ lại một phẩn quan trọng gửi gắm trong âm thanh, nhịp điệu. Đọc tốt, bài văn đi thẳng vào lòng mình, thấm vào mình, mình thâm nhập vào bài văn, tiếng nói sâu nhất, riêng tư nhất, bài văn đem bộc bạch với mình. Đó là chỗ tinh vi, cái hay, cái thần của bài văn”.

(Lê Trí Viễn)

Chỉ rõ tính liên kết của đoạn văn.


1.  Liên kết về nội dung: (5đ)

– Đoạn văn bảo đảm được tính liên kết chủ đề. Các câu trong đoạn được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

– Đoạn văn gồm 7 câu. Câu đầu nêu ý chính, đối tượng cần bàn đến ở đây là: Tầm quan trọng của việc đọc. Các câu còn lại khai triển, làm rõ chủ đề bằng cách tập trung nói về việc đọc.

2. Liên kết hình thức: (5đ)

–  Phép lặp từ vựng: đọc, âm thanh, bài văn.

–  Phép thế đại từ: Đó.