Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9 Luật bảo vệ môi trường: Bài 1,2,3 trang 185 Sinh 9

Luật bảo vệ môi trường: Bài 1,2,3 trang 185 Sinh 9

CHIA SẺ

Bài 61 Luật bảo vệ môi trường – Giải bài 1,2,3 trang 185 SGK Sinh 9.

Bài 1: Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của Luật bảo vệ môi-trường Việt Nam

–    Phòng, chống suy thoái, ó nhiễm và sự cố môi trường (chương II). Quy định về phòng chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật, các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan. Cấm nhập khẩu: các chất thải vào Việt Nam.

Khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (Chương III): Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp. Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bồi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường.


Bài 2: Hãy liệt kê những hành động làm suy thoái môi trường mà em biết trong thực tế.Thử đề xuất cách khắc phục.

Quảng cáo

Quảng cáo


Bài 3: Mỗi học sinh cần làm gì để thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường.

Để bảo vệ môi trường chúng ta hãy cùng nhau vận động trồng thêm cây xanh, hạn chế dùng túi nylon (vì chỉ dùng 1 lần rồi bỏ), đừng liệng chai nhựa ra môi trường, tiết kiệm điện nước, chuyển sang dùng năng lượng bền vững, đẩy nhanh canh tác hữu cơ, chuyển sang dùng thực phẩm dinh dưỡng không dùng động vật để giảm bớt khí thải, giảm bớt ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính, để Địa Cầu chúng ta không còn nóng thêm nữa.

Quảng cáo

CHIA SẺ