Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8

Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 toán trừờng THCS Long Sơn

CHIA SẺ

Đề và đáp án đề KSCL đầu năm Toán lớp 8 trường THCS Long Sơn – Thạch Hà – Hà Tĩnh.

Câu 1:  Thực hiện phép tính:
cau1

Câu 2:  Thực hiện phép nhân:

cau2_phepnhan

b) 2x(x2 – 3x + 5);

c) (x + y)(x2 – xy + y2)

Câu 3:   Tìm x biết:

a) 3x+55=3.23
cau3bCâu 4 :  Cho các đa thức :

A(x) = 8 + x3 – x + 4x3 + 3x2 – 15

B(x) = – 5x3 + 2x2 – 2x3 – 4+6x + 12x3 – 9x

a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến .

b) Tính A(x) + B(x) ; A(x) – B(x).

b) Tìm x để A(x) = B(x).

Câu 5:  Cho ∆ABC cân tại A và hai đường trung tuyến BN, CM cắt nhau tại K. Chứng minh:

a) ∆BMC = ∆CNB

b) ∆BKC cân tại K

c) BC < KN

d) Tứ giác MNCB là hình thang cân.


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN 8 NĂM HỌC 2014-2015

Đáp án câu 1,2,3,4 Đáp án câu 1,2,3,4

Đáp án câu 5 Đáp án câu 5

Trường THCS Long Sơn

Địa chỉ: Xã Thạch Long- Huyện Thạch Hà – Tỉnh Hà Tĩnh