Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8

Đề kiểm tra đầu năm môn Sử lớp 8 – THCS Nam Định: Trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?

Thầy cô và các em học sinh cùng nhau tham khảo đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sử được Phòng GD & ĐT Cát Tiên – Trường THCS Nam Định tổ chức thi.

A/ TRẮC NHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)

I/ Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu đúng: (1 điểm)

Câu 1: Vào thế kỷ XV, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời với sự hình thành 2 giai cấp mới nào?

A/ Tư sản, phong kiến

B/ Vô sản, phong kiến

C/ Tư sản và vô sản

D/ Quý tộc và Tăng lữ

Câu 2: Nhân dân Nê-đen-lan nhiều lần nổi dậy chống sự đô hộ của vương quốc:

A/ Bồ Đào Nha                    B/ Tây Ban Nha

Advertisements (Quảng cáo)

C/ Đức                               D/ Italia

Câu 3: Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ ở Anh thế kỷ XVII chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, họ đã trở thành:

A/ Phong kiến                              B/ Nông dân

C/ Vua chúa                                D/ Quý tộc mới

Câu 4: Nguyên nhân chính dẫn đến chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ:

Advertisements (Quảng cáo)

A/ Ngăn cản sự phát triển của công, thương nghiệp

B/ Di dân sang Châu Mỹ

C/ Tiêu diệt người Inđian (da đỏ)

D/ Bắt người da đen làm nô lệ

II/ Hãy điền ý còn thiếu vào chỗ trống: (1 điểm)

Câu 1: Cách mạng tư sản Hà Lan thế kỷ XVI được xem là ….…………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: Nước Đức thống nhất từ 38 quốc gia lớn nhỏ bằng các cuộc …………………………….

…………………..dưới sự lãnh đạo của quý tộc quân phiệt Phổ.

III/ Ghép ý cột thời gian với ý cột sự kiện sao cho đúng nội dung: (1điểm)

Thời gian Sự kiện Trả lời
1/ Năm 1764

2/ Năm 1769

3/ Năm 1785

4/ Năm 1784

a/ Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni.

b/ Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước

c/ Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi bằng sức nước.

d/ Ác-crai-tơ chế tạo thành công máy dệt chạy bằng sức nước.

1/ ghép với …

2/ ghép với …

3/ ghép với …

4/ ghép với …

 B/ TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?

Câu 2: (4 điểm) Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế Pháp thế kỷ XVIII thể hiện ở những điểm nào? Vì sao cách mạng lại nổ ra?

Advertisements (Quảng cáo)