Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán 2015 phòng GD&ĐT Bình Giang

Đề và đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8:

1 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính:

1) 3xy2.6xy                            2) 3x( 2x + 3y)

3) (x +y)(2x + y)                   4) (x + 1)2

5) (x – 2)2                             6) (x + y)3

2 (2,0 điểm).

1) Thu gọn đa thức, sau đó tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của đa thức:      A = x3 + 5x2  – x3 +2x2 + 9 – 6x + 11

2) Viết các biểu thức sau dưới dạng hiệu hai bình phương:

Advertisements (Quảng cáo)

          a) (x – 1) (x + 1)                b)102.98

3 (2,0 điểm). Tìm x, biết:

1) 2x + 3 = 0                         2) 2( x + 1 ) = -6

3) 1/6x -2/3 =1                      4) x2 = 9/25

Advertisements (Quảng cáo)

4 (2,0 điểm).

1) Tính số đo các góc tứ giác ABCD, biết .

2) Cho hình thang ABCD (AB //CD) có góc BAC = AB
D.Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân.

5 (1,0 điểm).

Chứng minh: P = x4 – 2x3 + 2x2 – 2x + 1 ≥ 0   với mọi giá trị của x.

Họ tên học sinh:………………………………Số báo danh:……………………

Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:………..…………….


PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KSCL ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN: TOÁN – LỚP 8

(Đáp án gồm 2 trang)

dap an cau 1 Đáp án câu 1 KSCL Toán 8 năm 2015 phòng GD&ĐT Bình Giang

dap an cau 2 cau 3 Đáp án câu 2,3 KSCL Toán 8 năm 2015 phòng GD&ĐT Bình Giang

dap an cau 4,5 Đáp án câu 4,5 KSCL Toán 8 năm 2015 phòng GD&ĐT Bình Giang

Tải về đề thi và đáp án đề KSCL Toán 8 này Tại đây

Advertisements (Quảng cáo)