Trang Chủ Lớp 4 Khảo sát chất lượng lớp 4

2 Đề khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2015-2016 có đáp án

CHIA SẺ

Tham khảo 2 Đề thi, kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2015-2016 có đáp án.

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC

MÔN TOÁN – LỚP 4 ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm : khoanh vào chữ cái ý trả lời đúng :

1: Số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 12 và chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị là :

A. 39        
B.93                 
C.26               
D.62

2:  Tổng của hai số là 1287. Tìm hai số đó , biết rằng số bé bằng 4/9  số lớn .

Đáp  số đúng là :

A. 572 và 715            B . 570 và 717

C.396 và 891            
D.397 và 890

Câu 3 : Quãng đường Hà Nội – Thanh Hóa dài 150km . Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000000, quãng đường đó dài bao nhiêu mi- li- mét ?

A. 15 mm      
B.150mm        
C.1500mm          
D.150000mm

Câu  4 :

cau4

X  : Y = ………?

dapan_4

II. Phần tự luận :

Câu 1: Đặt tính rồi tính

3507  x  25               576 x 107                9953 : 37                 74426 : 244

Câu 2: Tính

cau2_tinh

Câu 3: Xe hon đa của cô Thái cứ đi 56km thì tiêu hao hết 1 lít xăng. Trung bình một tháng cô Thái đi xe Hon đa được quãng đường dài 280km. Hỏi cô Thái phải trả ít nhất bao nhiêu tiền mua xăng cho xe trong 1 tháng. ( Biết rằng giá 1 lít xăng là 14500 đồng ).

Câu 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a.739 x 2 + 739 + 739 x 3 + 739 x 4

b. 801 x 67 + 34 x 801 –  801

Câu 5: Khi  nhân một số tự nhiên với 205 một bạn học sinh đã quên viết chữ số 0 của số 205 nên tích giảm đi 22680 đơn vị. Tìm tích đúng của phép nhân đó .


ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL MÔN TOÁN LỚP 4 SỐ 1

I.

1:   
B.93

2
C.396 và 891

Câu 3 :    
B.150mm

Câu  4 :       B.6/7

II. Phần tự luận :

Câu 1: Đặt tính rồi tính

3507  x  25  = 87675            576 x 107 = 61632

9953 : 37  =  269                 74426 : 244= 305 dư 6

Câu 2: Tính

dapan_2tinh

Câu 3:  Giải :  Để đi hết quãng đường dài 280 km phải sử dụng hết số lít xăng là :

280 : 56 = 5 ( lít )

Số tiền  mua xăng đi xe trong 1 tháng của cô Thái là :

14500 x 5 = 72500 ( đồng )

Câu 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a.739 x 2 + 739 + 739 x 3 + 739 x 4

=  739 x ( 2 + 1 + 3 + 4 )

=   739 x  10  =  7390

b. 801 x 67 + 34 x 801 – 801

= 801 x ( 67 + 34 – 1 )

=  801 x  100  = 80100

Câu 5:   Số 205 khi viết quên chữ số 0 thì thành số 25 . Như vậy số 205 đã giảm đi số đơn vị  là :     205  –  25   =  180 ( đơn vị )

Do đó tích giảm đi 180 lần số tự nhiên đem nhân với 205 . Vậy 180 lần số tự nhiên là 22680 .

Số tự nhiên là :  22680  :  180 = 126

Tích  đúng của phép nhân là  ;   126  x 205   =  25830

 Đáp số :   25830


ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 

MÔN TOÁN – LỚP 4 ĐỀ SỐ 2

I. Phần trắc nghiệm : khoanh vào chữ cái ý trả lời đúng :

1:   Trong các phân số :

cau1

Câu 2: Tìm X biết :

cau2-timxbiet

Câu 3: Trong cuộc thi chạy 200m có ba bạn tham gia là Hà, Nam và Ninh . Hà chạy mất 3 phút 25 giây, Nam chạy mất 110 giây . Ninh chạy mất 7/2 phút . Hỏi bạn nào chiến thắng trong cuộc thi?

A. Hà        
B.Nam        
C.Ninh      
D.Hà và Nam

Câu 4: Cho số 239607 , hãy viết thêm một chữ số vào tận cùng bên phải số đó để được số chia hết cho cả 2 ;  3; 5;  9.

Chữ  số  viết thêm là :

A.2        
B.5          
C.9          D.  0

II. Phần tự luận :

Câu 1: Tính

cau1_tuluan

Câu 2: Tìm X :

cau2_tuluan

Câu 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 72cm. Sau khi thêm vào chiều rộng 4cm và bớt ở chiều dài đi 4cm thì được hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4cm . Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu ?

Câu 4 : Tính nhanh tổng sau :

cau4

Câu 5 : Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó ta được số mới mà tổng số mới và số phải tìm là 13591.


ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 4 : ĐỀ SỐ 2

I. 

Câu 1:           dapan1

Câu 2:       dapan2  Câu 3:   
B.Nam

Câu 4:     D.  0

II. Phần tự luận :

Câu 1:

dapan1_tuluan

Câu 2: Tìm X :

dapancau2

Câu 3:   Giải : Nửa chu vi hình chữ nhật là :    72 : 2 = 36 ( cm )

Hình chữ nhật ban đầu có chiều dài hơn chiều rộng là :

4 + 4 +  4= 12 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là :

( 36 – 12 ) : 2 = 12 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là :

12 + 12 = 24 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là :24 x 12 = 288 ( cm 2 )

Đáp số : 288 cm 2

Câu 4 : Tính nhanh tổng sau :

dapancau4Câu 5 :  Giải : Nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số cần tìm thì được số mới . Vậy số mới gấp số cần tìm 10 lần và cộng thêm 6 đơn vị . Ta có sơ đồ :

Số cần tìm  :

dapancau5

Số cần tìm là :   ( 13591  – 6 )  : ( 1 + 10 )  = 1235

Đáp  số :  1235