Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 8 năm 2015

CHIA SẺ

Đề thi chính thức trong kì thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán của các trường THCS thuộc phòng GD&ĐT Bình Giang.

1 (1,5 điểm). Thực hiện phép nhân:

cau1_1

2) (2x+y)(x+2y)

3) (3x+1)(3x-1)

2 (1,5 điểm). Tìm x, biết:

1) 3(x+1)+2=0                 2) 2(2x+1)-5x=0

3)  (x+1)(x+2)-x2=0

3 (2,0 điểm). Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc bình phương của một hiệu rồi tính giá trị của biểu thức:

1) x2+4x+4 tại x = – 12

2) x2-2xy+y2 tại x – y = -2/3

4 (1,0 điểm). Chứng minh rằng:

(a + b)2 + (a – b)2 = 2(a2 + b2)

5 (3,0 điểm).

Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB < CD). Gọi O là giao điểm của AC và BD.

1) Chứng minh rằng: OA = OB

2) Đường thẳng AD cắt đường thẳng BC tại E. Chứng minh rằng: EO là đường trung trực của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

6 (1,0 điểm).

1) Tính nhanh: 1232-246.23+232

2) Cho các số thực a, b, m thỏa mãn: a+b=2m và ab =. Chứng tỏ rằng a = b.


Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Toán năm 2015

PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM KTCL ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2014 – 2015MÔN: TOÁN – LỚP 8

Dap an KSCL lop 8 mon toan- cau1234 Dap an KSCL lop 8 mon toan- cau1234

dap an KSCL lop 8 mon toan- cau56 dap an KSCL lop 8 mon toan- cau56

Xem thêm các đề khảo sát các môn khác tại đây: https://dethikiemtra.com/khao-sat-chat-luong-dau-nam-lop-8