Trang Chủ Lớp 7 Khảo sát chất lượng lớp 7

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 7 toán phòng GD&ĐT Bình Giang

CHIA SẺ

Gửi tới các em đề thi và đáp án đề thi kiểm tra chất lượng đầu năm Toán lớp 7. Đây là 1 trong những đề thi của phòng GD&ĐT Bình Giang.

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: TOÁN – LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

1 (2,0 điểm). Thực hiện phép tính:

cau1_y12

3) (-1,15)+(-0,47)

4) (-1,44):1,2

2 (2,5 điểm). Tìm x, biết:

timx_bai2

3 (1,5 điểm).

1) Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18 gam.

2) Tìm tỉ số phần trăm của hai số 1/8  và 0,5.

4 (3,0 điểm). Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy=300, xOz=1000 .

1) Tính số đo góc yOz.

2) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Vẽ tia phân giác On của góc yOz. Tính số đo góc mOn.

5 (1,0 điểm).

1) Tìm các số nguyên a để phân số 3/a là một số nguyên.

2) Cho a, b, c, d , sao cho:  cau5

cau5-1


Đáp án và hướng dẫn chấm để khảo sát chất lượng Toán Lớp 7 năm học 2014-2015

Đáp án câu 1 Đề KSCL Toán lớp 8 Đáp án câu 1 Đề KSCL Toán lớp 7

Đáp án câu 2 Đề KSCL Toán lớp 8 Đáp án câu 2 

Đáp án câu 3Đề KSCL Toán lớp 8 Đáp án câu 3 

Đáp án câu 4 Đề KSCL Toán lớp 8 Đáp án câu 4 

Đáp án câu 5 Đề KSCL Toán lớp 8 Đáp án câu 5

Chú ý: – Giáo viên có thể chia nhỏ biểu điểm – Học sinh làm cách khác, đúng vẫn chấm điểm tối đa