Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Nêu định nghĩa của chuyển động đều và chuyển động không đều? Cho ví dụ của từng loại chuyển động trong đề thi học kì 1 môn Lý lớp 8 trường THCS Bình Khánh 2019

Kiểm tra đề thi học kì 1 môn Lý lớp 8 trường THCS Bình Khánh 2019: Nêu định nghĩa của chuyển động đều và chuyển động không đều? Cho ví dụ của từng loại chuyển động trong đề thi học kì 1 môn Lý lớp 8 trường THCS Bình Khánh 2019

Câu 1:

a, Nêu định nghĩa của chuyển động đều và chuyển động không đều? Cho ví dụ của từng loại chuyển động

b, Nói tốc độ chuyển động của ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu 50km/h là nói tới tốc độ gì? Vì sao

Câu 2:

a, Khi nào có lực ma sát trượt, lực ma sát lăn, lực ma sát nghỉ?

b, Hãy so sánh độ lớn của lực ma sát trượt và lực ma sát lăn, nêu ví dụ chứng minh

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3:

a, Nêu định nghĩa, công thức, đơn vị của công thức chất rắn

b, Tại sao đi trên đất mềm người ta thường lót tấm ván

Câu 4:

Một người đi xe đạp trên đoạn đường đầu dài 180m hết 45s. Sau đó đi đoạn đường thứ hai dài 90m hết 30s và dừng lại.

a, Tính tốc độ trung bình của xe trên từng đoạn đường

b, Tính tốc độ trung bình của xe trên cả hai đoạn đường

c, Khi hết đoạn đường thứ hai người này đi tiếp đoạn đường thứ ba. Trong nửa đoạn đường đầu đi với tốc độ 6m/s, nửa đoạn đường còn lại đi với tốc độ 4m/s. Tính tốc độ trung bình của xe trên cả đoạn đường thứ ba

Câu 5:

Một thùng cao 1,5m chứa dầu hỏa chiếm 2/3 chiều cao của bình. Tính chiều cao của cột dầu hỏa và áp suất của dầu hỏa tác dụng lên một điểm B cách miệng bình 0,75. Biết trọng lượng riêng của bình là 8000N/m³

Advertisements (Quảng cáo)