Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Thi học kì 1 môn Lý lớp 8 THCS Thạnh Phú năm học 2019 – 2020: Một người thợ lặn lặn xuống độ sâu 36m so với mặt nước biển. Biết rằng trọng lượng riêng trung bình của nước biển là 10300 N/m3

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn vật lý năm học 2019 – 2020 trường THCS Thạnh Phú, Vĩnh Cửu phần tự luận: Một người thợ lặn lặn  xuống độ sâu 36m so với mặt nước biển. Biết rằng trọng lượng riêng trung bình của nước biển là 10300 N/m3

A. Phần tự luận

Câu 13 (2 điểm)

Sau giờ học Vật Lý, Hoa đặt một chén nước trên góc tờ giấy mỏng, rồi đó Lan

Hoa: “Tớ đố cậu lấy được tờ giấy ra mà không là dịch chén nước

Lan:?!

Nếu là Lan em sẽ làm như thế nào? Hãy giải thích cách làm đó

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 14: (3 điểm)

1)Viết công thức tính áp suất chất lỏng? Chú thích các đại lượng có trong công thức

2) Một người thợ lặn lặn  xuống độ sâu 36m so với mặt nước biển. Biết rằng trọng lượng riêng trung bình của nước biển là 10300 N/m3

a) Tính áp suất của nước biển ở độ sâu ấy.

Advertisements (Quảng cáo)

b, Biết áp suất mà người thợ lặn còn có thể chịu được là 473800N/m², hỏi người thợ lặn đó chỉ nên  lặn xuống độ sâu nào để có thể an toàn?

Câu 15: (2 điểm)

Để đưa một vật có khối lượng 200kg lên sàn xe người ta dùng một tấm ván trượt có chiều dài l = 3,5m bắt từ mặt đường lên sàn xe. Biết lực kéo để đưa vật lên xe là 1000N. Bỏ qua ma sát của tấm ván

a. Hãy tính độ cao của sàn xe

b. Nếu không dùng tấm ván thì cần phải thực hiện một công bằng bao nhiêu để đưa vật lên sàn?

Advertisements (Quảng cáo)