Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Lý lớp 8 trường THCS Vinh Tân: Định nghĩa áp suất. Viết công thức tính áp suất; nêu rõ tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng có mặt trong công thức.

Mời các em cùng tham khảo chi tiết đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Lý lớp 8 được trường THCS Vinh Tân tổ chức thi.

Câu 1: (3đ)   a. Thế nào là chuyển động đều? Cho ví dụ.

b. Thế nào là hai lực cân bằng?

c. Hãy biểu diễn lực tác dụng lên vật tại điểm A, lực này có phương nằng ngang, có chiều hướng từ phải sang trái, độ lớn 60N theo tỉ xích 1cm ứng với 20N.

d. Tại sao khi tài xế phanh gấp thì hành khách lại bị ngã chúi về phía trước?

Câu 2: (1đ) Lúc 8h sáng, một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc không đổi v1 = 40km/h. Cùng lúc đó, người thứ 2 đi xe đạp từ B với vận tốc không đổi v2 = 10km/h cùng với chiều chuyển động của người thứ nhất. Coi hai người chuyển động trên cùng một đường thẳng. Biết AB = 60km.

Hỏi người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp lúc mấy giờ và vị trí gặp nhau cách A bao nhiêu km?

Câu 3: (2đ) a. Định nghĩa áp suất. Viết công thức tính áp suất; nêu rõ tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng có mặt trong công thức.

b. Nêu một cách làm tăng áp suất. Lấy ví dụ ứng dụng trong thực tế.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4: (2đ) Treo một vật nhỏ vào một lực kế đặt trong không khí, khi vật cân bằng lực kế chỉ 15N. Vẫn treo vật vào lực kế nhưng nhúng chìm toàn bộ vật vào trong dầu thì lực kế chỉ 12N.

Biết trọng lượng riêng của nước là d = 8000 N/m3.

a. Tính lực đẩy Ácsimét tác dụng lên vật?

b. Thể tích của vật là bao nhiêu m3, bao nhiêu cm3?

c. Nếu càng nhấn sâu vật vào trong dầu thì số chỉ của lực kế có thay đổi không? Vì sao?

Câu 5: (2đ) Hai hình trụ A và B đặt thẳng đứng có tiết diện SA = 2SB được nối thông đáy bằng một ống nhỏ qua khóa K. Ban đầu khóa K đóng, đổ nước vào bình A đến độ cao h = 45cm.

Advertisements (Quảng cáo)

a. Tính áp suất tại điểm M nằm trên đáy bình A và áp suất tại điểm N nằm trên thành bình A cách đáy bình 25cm.Cho biết trọng lượng riêng của nước là d = 10000N/m3

b. Mở khóa K để tạo thành một bình thông nhau. Tính độ cao mực nước ở mỗi bình và áp suất ở đáy mỗi bình lúc này?

Advertisements (Quảng cáo)