Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Giới thiệu đề thi kì 1 toán 8 có đáp án năm...

Giới thiệu đề thi kì 1 toán 8 có đáp án năm 2017 – Tam Đảo, Vĩnh Phúc

CHIA SẺ

Dưới đây là Đáp án đề thi học kì 1 lớp 8 Toán của phòng GD&ĐT Tam Đảo – Vĩnh Phúc năm học 2017 – 2018. Đề thi khá hay vừa được tổ chức thi ngày 23/12/2017, mời các em tham khảo.

PHÒNG GD& ĐT TAM ĐẢO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN 8

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề này gồm 1 trang)

 

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm):

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Khai triển hằng đẳng thức (x- 2y)2 ta được:

A. x2 + 2xy + 4y2         B. x2 – 4xy + 4y2

C. x2 – 4xy + y2          D. x2 – 4xy +2y2

Câu 2. Kết quả của phép tính 15x2y2z : (3xyz) bằng:

A. 5xyz          B. 5x2y2z           C. 15xy           D. 5xy

Câu 4. Với x = 105 thì giá trị của biểu thức x2 – 10x +25 bằng:

A. 1000   B. 10000        C. 1025        D. 10025

Câu 5. Tam giác ABC vuông tại A vuông có 2 cạnh góc vuông là 6 cm và 8 cm. Độ dài trung tuyến AM bằng:

A. 10 cm    B. 7 cm          C. 5 cm            D. 8 cm.

Câu 6. Tứ giác nào luôn có hai đường chéo bằng nhau:

A. Hình thang       B. Hình chữ nhật

C. Hình thoi           D. Hình bình hành

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):

Câu 7 (1,5 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- Quảng cáo -

a) 10x + 15y     b) x2 – y2 – 12x+ 12y     c) x2 – y2 +2x +1.

Câu 8 (1,0 điểm). Thực hiện phép tính:

a) 4x (3x2 – 4xy + 5y2)

b) (6x4y3 – 15x3y2 + 9x2y2) : 3xy

Câu 9 (2,0 điểm). Cho biểu thức:

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức A được xác định?

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Tính giá trị của biểu thức A tại x = 1.

Câu 10 (2,0 điểm). Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.

a) Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật.

b) Gọi A là trung điểm của HP. Chứng minh tam giác DEA vuông.

c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để DE=2EA?

Câu 11 (0,5 điểm). Cho a + b = 1, tính giá trị của biểu thức sau:

M = a3 + b3 + 3ab(a2 + b2) + 6a2b2(a + b).

——– HẾT ———

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B A D B C B

II. TỰ LUẬN:

———– HẾT ————-