Trang Chủ Lớp 9 Đề thi học kì 1 lớp 9 Gửi tới các em Đề thi Toán 9 học kì 1 –...

Gửi tới các em Đề thi Toán 9 học kì 1 – Phòng GD Tam Đảo năm 2017 – 2018

CHIA SẺ

Tham khảo Đề kì 1 lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm học 2017-2018 có đáp án do Dethikiemtra.com sưu tầm và đăng tải rất hữu ích cho các em ôn tập, chuẩn bị tốt nhất trước kì thi học kì 1 sắp tới.

PHÒNG GD& ĐT TAM ĐẢO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm):

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Với giá trị nào của x thì căn thức √x-1 có nghĩa ?

A. x > 0    B.x ≥ 1      C. x > -1      D. x ≤ 1

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7 (1,0 điểm). Rút gọn biểu thức :

Câu 8 (1,5 điểm). Giải các phương trình sau:

Câu 9 (2,0 điểm). Cho biểu thức

- Quảng cáo -

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Rút gọn P.

c) Tìm x để: P = -2.

Câu 10 (2,0 điểm). Cho đường tròn (O, R) và đường thẳng d cố định không cắt đường tròn. Từ một điểm A bất kì trên đường thẳng d kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với AO tại H, trên tia đối của tia HB lấy điểm C sao cho HC = HB.

a) Chứng minh C thuộc đường tròn (O, R) và AC là tiếp tuyến của (O, R).

b) Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng d tại I, OI cắt BC tại K. Chứng minh OH.OA = OI.OK = R2.

Câu 11 (0,5 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Q = x -2√(2x-1)

———- HẾT ———–

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B C A D D A

II. TỰ LUẬN: