Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề và đáp án đề thi giữa kì 1 Toán 8 trường...

Đề và đáp án đề thi giữa kì 1 Toán 8 trường THCS Lê Quý Đôn 2015

CHIA SẺ

De thi giua ki 1 lop 8: Đề thi và đáp án đề thi giữa kì 1 Toán 8 trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2015 -2016.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK 1 – TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NĂM HỌC 2015-2016

MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài : 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính :

a) (–2x3) ( x2 + 5x – 1/2)

b) (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1)

Bài 2: (2,0  điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử :

a) 9x(3x – y) + 3y(y – 3x)

b) x3 – 3x2 – 9x + 27

Bài 3: (2,0 điểm) Tìm x, biết :

a) (x +1)(2 – x) – (3x+5)(x+2) = – 4x2 + 2

b) x2 – 5x – 3 = 0

Bài 4: (1,0 điểm)       

a) Chứng minh : (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab

b) Tính : (a – b)2015 biết a + b = 9 ; ab = 20 và a < b

Bài 5: (3,5 điểm)

Cho ∆ABC (AB<AC) và đường cao AH. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC.

a) Chứng minh: tứ giác BCNM là hình thang.

b) Chứng minh: tứ giác MNPB là hình bình hành.

c) Chứng minh: tứ giác HPNM là hình thang cân.

d) ∆ABC cần có điều kiện gì để tứ giác HPNM là hình chữ nhật. Hãy giải thích điều đó.


Đáp án đề thi giữa học  kì 1 lớp 8 Môn Toán năm 2015 trường THCS Lê Quý Đôn.

Các em tham khảo Đáp án và thang điểm chấm dưới đây:

CÂU   NỘI DUNG ĐIỂM
Bài 1

 

1,5đ

a)

0,5đ

            = –2x5 – 10x4 + x3 0,5

 

b)

 • Đặt phép chia, thu được kết quả :  3x2 – 5x + 2
 •  (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1) = 3x2 – 5x + 2
0,75

0,25

 

Bài 2

 

a)

 

 

 • = 9x(3x–y) – 3y(3x–y)
 • = (3x–y)( 9x – 3y)
 • = 3(3x–y) (3x-y)
 • = 3(3x–y)2
 

 

 

0,25 x 4

 

b)

 

 • = x3 + 27 – 3x2 – 9x
 • = (x+3)(x2–3x+9) – 3x(x+3)
 • = (x+3)( x2–3x+9– 3x)
 • = (x+3)( x2–6x+9)= (x+3)(x-3)2
 

 

 

0,25 x 4

 

3

 

a)

 

 

 • 2x – x2 + 2 – x – (3x2 + 6x + 5x +10) = – 4x2 + 2
 • 2x – x2 + 2 – x – 3x2 – 6x – 5x – 10 = – 4x2 + 2
 • –10x = 10
 • x = – 1
 

 

 

0,25 x 4

 

b)

 • 2x2 – 6x + x – 3 = 0
 • (x – 3)(2x + 1) = 0
 • x = 3 hay x =  -1/2
0,5

0,25

0,25

4

 

a)

0,5đ

 • Chứng minh được : (a + b)2 = (a – b)2 + 4ab
0,5
b)

0,5đ

 • Tính được : (a – b)2015 = – 1
0,5

 

5

 

3,5đ

a)

b)

c)

d)

 • Chứng minh được : tứ giác BCNM là hình thang.
 • Chứng minh: tứ giác MNPB là hình bình hành.
 • Chứng minh: tứ giác HPNM là hình thang cân.
 • Tìm được điều kiện ∆ABC vuông tại B để tứ giác HPNM là hình chữ nhật. (có giải thích)
1

1

1

0,5

 

Tải về đề thi đáp án : Tại đây

CHIA SẺ