Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Đề giữa học kì 1 lớp 7 toán trường THCS Lê Quý...

Đề giữa học kì 1 lớp 7 toán trường THCS Lê Quý Đôn

CHIA SẺ

Thi giữa kì 1 lớp 7: Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 Toán trường THCS Lê Quý Đôn – năm học 2015 -2016.

Phòng Giáo Dục – Đào Tạo Quận 3

Trường THCS Lê Quý Đôn

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán. Khối 7

Thời gian: 90’ (không kể thời gian phát đề)

Bài 1(3đ): Thực hiện phép tính:

bai1

Bài 2(2đ): Tìm x, biết:

bai2

Bài 3(1đ): Tìm x, y, z biết:   bai3

Bài 4(2đ): Trong hình 1, biếtbai4

∠D1 = 700 , ∠C2 = 110

, c⊥a.

a/ Chứng minh: a//b

b/ Chứng minh: c⊥b

Bài 5(2đ): Trong hình 2, biếthinh2

DE // Cy, ∠xAB = 400, ∠ABE = 1400, ∠BCZ = 1300

a) Chứng minh: Ax // DE.

b) Chứng minh: AB ⊥ BC

—————— HẾT —————–

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN 7

Bài 1:

Đáp án đề thi giữa kì 1 toán 7 bài 1
Đáp án đề thi giữa kì 1 toán 7 bài 1

Bài 2:

Đáp án đề thi giữa kì 1 toán 7 Bài2 ý 1
Đáp án đề thi giữa kì 1 toán 7 Bài 2 ý 1
Đáp án đề thi giữa kì 1 toán 7 bài 2 ý 2
Đáp án đề thi giữa kì 1 toán 7 bài 2 ý 2

Bài 3:

Ta có: dap an bai3Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:dap an bai3_1

Suy ra: x = 18;  y = 27;  z= -36          (0,25đ x 3)

Bài 4:

Tính được ∠C1 = 700           (1đ)

Chứng minh được a//b         (1đ)

Bài 5:

Chứng minh được Ax//DE.  (1đ)

Chứng minh được ∠ABD = 400, ∠DBC = 500, ∠ABC = 900 (0,25đ x3)

Suy ra: AB ⊥ B
C.       (0,25đ)

Nguồn đề thi và đáp án trường  THCS Lê Quý Đôn – Quận 3 – TPHCM.

Tải về đề thi và đáp án: THCS Le Quy Don_De thi giua hoc ki 1 lop 7 toan

CHIA SẺ